Kancelaria Prawna – Inkaso WEC publikuje wyniki za II kw. 2016 r.

0

Narastająco skonsolidowane przychody netto po dwóch kwartałach br. wyniosły 2.718 tys. zł (+4% rdr), zysk brutto: 340 tys. zł (+10% rdr), zysk netto: 288 tys. zł (+3% rdr), a zysk ze sprzedaży: 285 tys zł (+20% rdr).

„Wyniki uważamy za dobre. Są one potwierdzeniem słuszności przyjętego przez zarząd kierunku rozwoju spółki, w tym wykorzystania nowych perspektyw i okazji rynkowych. Przyjęte przez nas założenia rozwoju Grupy Kapitałowej WEC realizujemy poprzez zwiększenie zasięgu biznesu i jego skuteczności oraz poprzez dywersyfikację oferowanych produktów i usług. Część zysku reinwestujemy w zakupy atrakcyjnych, wyselekcjonowanych wierzytelności – ich windykacja przynosi wysoki zwrot. Narastająco, po dwóch kwartałach br., skonsolidowana EBITDA wzrosła o ok. 15%.” – powiedział Remigiusz Brzeziński, prezes zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC intensywnie rozwija usługi faktoringu korzystając z dobrej koniunktury na tym rynku. Szczególnie skupia się na mikrofaktoringu, który jest odpowiedzią na potrzeby mikro i małych przedsiębiorstw i cieszy się dużym zainteresowaniem z ich strony. Usługa została wprowadzona do oferty w II połowie czerwca br. W ciągu 1,5 miesiąca sprzedaży prowadzonej tylko poprzez jeden kanał, podpisane zostało pięć umów z łączną kwotą limitów w wysokości 235 tys. zł.

„Niedawno opublikowaliśmy prognozę wyników na ten rok. Założyliśmy w niej wzrost przychodów i zysku netto o ponad 10% rdr. Zaprezentowane dziś wyniki pozwalają nam patrzeć optymistycznie na te założenia i na podtrzymanie prognozy. Są również motywacją do dalszych wysiłków.” – podkreśla prezes Brzeziński.

Kancelaria pracuje nad zwiększeniem swojego udziału w rynku wierzytelności B2B. Giełda wierzytelności należąca do GK WEC jest jednym z kanałów ich pozyskiwania. Firmy, które umieszczą tam ofertę sprzedaży wierzytelności mogą również zaznaczyć opcję przekazania jej do windykacji – wtedy trafi ona do Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

Czytaj również:  BLOOMGA SA notuje rekordowe wyniki. Prezes potwierdza debiut na NewConnect w 2018

„Świadczymy już pełny zakres usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oraz faktoring i wykupy pojedynczych wierzytelności. W GK mamy również kancelarię prawną oraz spółkę prowadząca szkolenia zamknięte i otwarte. Jednym z projektów tej ostatniej jest „Akademia Przedsiębiorcy Inkaso WEC”, która przeszkoliła już ponad 1,5 tys. firm. Warto tu podkreślić, że nie były to wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, ale również większe podmioty. Działalność szkoleniowa jest dla Grupy bardzo dochodowa.” – dodał prezes Brzeziński.

Kancelaria realizuje również plany wyjścia poza Polskę. Jeszcze w tym roku planuje podpisać pierwsze umowy z klientami z Ukrainy, gdzie działa już biuro sprzedaży spółki.

W czerwcu br. spółka sfinalizowała zakup od Instytutu Włókiennictwa lokalu biurowego przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, zgodnie z warunkami wygranego przez siebie przetargu. Posiadanie takiego majątku jest rzadkością w branży, w której działa Kancelaria, i ma znaczący pozytywny wpływ na kwotę aktywów trwałych spółki (+325%) i, przez to, jej wartości.