Kobiety mogą być przyszłością firm technologicznych. Obecnie stanowią zaledwie 15 proc. studentów kierunków technicznych

0

CEO Magazyn Polska

Rośnie liczba kobiet pracujących w branży technologicznej. Wciąż jednak jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn, a to właśnie w paniach firmy widzą potencjał, który może być impulsem do rozwoju całej branży. Aby zwiększyć udział kobiet na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, konieczna jest walka ze stereotypami i zachęcenie pań do studiowana na kierunkach technicznych. Obecnie udział kobiet na nich sięga 15 proc., stopniowo jednak rośnie.

Trzeba dostrzec rolę, jaką kobiety mogą odegrać w budowaniu zyskowności, rentowności i silnej pozycji firmy na rynku. Ta rola jest nie do przecenienia. Poszukujemy ludzi młodych, wykształconych, którzy przejmą pałeczkę od tych doświadczonych, będą budować kreatywne zespoły i wniosą kompletnie inny sposób myślenia niż ten, który królował w firmie do tej pory. Właśnie kobiety mogą odegrać tę rolę, jeśli tylko będą chciały – przekonuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Dominika Bettman, prezeska ds. finansowych Siemensa w Polsce.

Z danych Siemensa wynika, że w 2035 roku firma może mieć problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Dlatego konieczne jest podjęcie takich działań, które utorują kobietom drogę do firm technologicznych, zwłaszcza że na zatrudnieniu pań firmy mogą tylko zyskać.

Zyskujemy różnorodność, zespoły, które realizują wielkie przedsięwzięcia, mające charakter dynamiczny. Podejmowane są słuszne i szybkie decyzje, zespoły są kreatywne, odpowiadają na potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Niejednokrotnie jesteśmy proszeni, aby w zespołach roboczych, które realizują duże projekty firmy, były kobiety. Wnoszą one inny punkt widzenia, zwracają uwagę na inne elementy niż mężczyźni – tłumaczy Bettman.

Z badań Europejskiej Agendy Cyfrowej wynika, że gdyby kobiety były reprezentowane w tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się rocznie o ok. 9 mld euro. W firmach, które sprzyjają kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc. wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych, porównywalnych organizacjach.

Czytaj również:  Włoskie pomysły...

Odsetek kobiet w firmach technologicznych na eksperckich i na wysokich stanowiskach jest obecnie stosunkowo niski. Jest więc w tej dziedzinie bardzo dużo miejsca dla kobiet do tego, aby rozwijać wiedzę ekspercką oraz by awansować w hierarchii firmy – wskazuje Bettman.

Raport Siemensa i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” wskazuje, że ciągu ostatnich kilku lat udział kobiet pracujących w przedsiębiorstwach technologicznych wzrósł o 6 proc. do 20–25 proc., a w zarządach tych firm – o 11 proc. Potencjał jest jednak znacznie większy, konieczne jest jednak przezwyciężenie stereotypów i przełamanie barier.

Największą barierą jest brak wzorców w otoczeniu – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. – Musimy opowiadać historię kobiet, które sprawdziły się w tym obszarze, stworzyły coś nowego, w którym czują się dobrze. Dostarczanie takich wzorców jest podstawowym elementem promowania kobiet w nowych technologiach. Nasze badania pokazują, że 90 proc. dziewczyn z takim przykładem w ogóle się nie spotkała – tłumaczy.