Korona norweska – powiązania z ropą naftową

0
2-24.jpg

Sposobów uzyskania ekspozycji na rynek ropy naftowej jest bardzo dużo. W tym artykule zajmiemy się walutą norweską, dzięki której w tańszy oraz łatwiejszy sposób możemy uzyskać ekspozycję na dany surowiec. Korona norweska jest skorelowana z rynkiem ropy naftowej, ponieważ eksport danej gospodarki w ponad 50% opiera się na surowcach energetycznych, a w 30% na samej ropie naftowej.

Aktualna korelacja między tymi dwoma instrumentami wynosi ponad 67%. Oznacza to, że każdy wzrost ceny ropy naftowej przekłada się na wzrost wartości waluty norweskiej przez 67% czasu.

Zatem dokonując zakupu korony norweskiej w bardzo łatwy sposób uzyskujemy ekspozycję na ropę naftową. Idąc dalej tą drogą możemy dojść do wniosku, że notowania korony norweskiej są uzależnione w większej mierze od notowań „czarnego surowca”, a nie samej sytuacji gospodarczej Norwegii. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest to do końca prawda.

Podczas zwyżki notowań ropy naftowej gospodarka rozwija się szybciej, napędzana jest coraz większą ilością inwestycji w danym sektorze, firmy zaciągają większy dług nie bojąc się o przyszłość. Do podtrzymania rozwoju gospodarczego oraz większej ilości inwestycji potrzeba więcej rąk do pracy. Pomimo tego wzrost gospodarczy charakteryzuje się o wiele mniejszą dynamiką niż spowolnienie gospodarcze.

Spowolnienie gospodarcze zbiera swoje żniwa w bardzo krótkim czasie. Nowe inwestycje są o wiele szybciej likwidowane niż były zaczynane, zmniejszenie produkcji oraz zawieszenie linii produkcyjnych jest na porządku dziennym, zatem możemy spodziewać się większych szoków gospodarczych, co powinno przełożyć się na większy spadek wartości danej waluty.

Do sprawdzenia powyższego zjawiska przeprowadziłem analizę od 2000 roku. Od tamtego czasu mieliśmy do czynienia z czterema długoterminowymi trendami na rynku ropy naftowej, a tym samym i na parze walutowej NOK/USD.

W bieżącej analizie trendów długoterminowych skoncentrujemy się na stopach zwrotu w poszczególnych okresach. Według powyższych rozważań spadek cen ropy naftowej powinien w większym stopniu dotknąć koronę norweską niż jej wzrost.

Poniższa tabelka przedstawia 4 okresy, w których mieliśmy długoterminowy trend spadkowy, czy też wzrostowy z podziałem na okresy oraz stopy zwrotu.

Źródło: opracowanie własne

Z powyższej tabeli możemy wyczytać bardzo dużo informacji. Po pierwsze korona norweska reaguje z większym impetem na spadek ceny ropy naftowej niż jej wzrost. Uśredniając, spadek cen ropy naftowej o 10% przełoży się na spadek wartości korony norweskiej względem dolara amerykańskiego o +/- 3%. Natomiast wzrost ropy naftowej o 10% przełoży się jedynie na 0.9% wzrost wartości korony norweskiej. Po drugie udowodniliśmy, że spowolnienie gospodarcze rozprzestrzenia się o wiele szybciej.

Podsumowanie

Dokonując transakcji na koronie norweskiej posiadamy ekspozycję na ropę naftową, niestety wzrost ceny ropy naftowej w mniejszym stopniu przełoży się na wzrost tejże waluty niż jej spadek. Z drugiej strony może być to wykorzystane na naszą korzyść, ponieważ 3% stop loss na parze walutowej NOK/USD będzie odpowiadał za 10% SL na ropie naftowej.