Murapol na GPW: pierwsze IPO od 2 lat, akcje mogą wejść do sWIG80

gpw giełda

Wiele wskazuje na to, że po 2 latach oczekiwania inwestorzy zainteresowani spółkami
z Głównego Rynku GPW w Warszawie doczekają się w końcu kolejnego debiutu
z prawdziwego zdarzenia. A nie debiutu technicznego związanego z przejściem na Główny Rynek z NewConnect. Ostatnie IPO na parkiecie głównym GPW miały miejsce 9 i 10 grudnia 2021, a dotyczyły one spółek Grupa Pracuj i STS Holding (ta druga spółka zdążyła już zresztą z tego parkietu zniknąć). I obie te oferty opiewały na ponad 1 mld zł każda. Tym razem oferta jest niższa, bo maksymalna jej wartość może wynieść 500 mln zł, ale z powodu ostatniej posuchy zapewne i tak przyciągnie spore zainteresowanie inwestorów.

Debiut spółki Murapol SA jest inny niż debiuty spółek Grupa Pracuj i STS Holding nie tylko ze względu na wielkość oferty czy otoczenie rynkowe towarzyszące temu debiutowi (pierwsze IPO od 2 lat). Debiut ten odbywa się również w innym otoczeniu, jeśli chodzi o regulacje dotyczące indeksów giełdowych tworzonych przez GPW Benchmark. Właśnie debiuty Grupy Pracuj, STS Holding oraz wcześniejsze większe debiuty z 2021 roku jak Pepco Group czy Huuuge, skłoniły GPW Benchmark do zrewidowania w marcu 2022 roku zasad dotyczących wpisania spółki na listę uczestników indeksów z rodziny WIG. Utworzono wtedy zasadę tzw. „szybkiej ścieżki” dla indeksów mWIG40 i sWIG80 (poprzednio taka zasada dotyczyła tylko WIG20 – ostatnio, w październiku 2020 roku na tej zasadzie do WIG20 trafiło Allegro.eu już w dwa dni po debiucie) oraz zsynchronizowano moment wprowadzenia debiutujących spółek do indeksów małych i średnich spółek m.in. wraz z indeksem WIG. Dotychczas spółki takie trafiały do WIG niemal natychmiast, podczas gdy do indeksów mWIG40 czy sWIG80 wchodziły dopiero po około pół roku, przy okazji korekty okresowej w marcu, czerwcu, wrześniu lub grudniu.

Wskazane nowe przepisy doczekały się zastosowania dopiero po niecałym roku, kiedy to w styczniu 2023 roku spółka Scope Fluidics przeniosła swoje akcje z NewConnect na główny parkiet. Po niemal 2 tygodniach od „debiutu” akcje tej spółki trafiły do indeksu mniejszych spółek sWIG80. IPO Murapolu może być drugim ogółem przypadkiem zastosowania szybkiej ścieżki dla mWIG40 lub sWIG80, a pierwszym dla prawdziwego debiutu na giełdzie.

Aby procedura szybkiej ścieżki zadziałała, w dniu debiutu na Głównym Rynku GPW kapitalizacja akcji w wolnym obrocie danej spółki musi stanowić co najmniej 2,5% kapitalizacji indeksu mWIG40 lub 1,25% kapitalizacji indeksu sWIG80. Na koniec listopada oznaczało to poziom odpowiednio 1 825 mln zł dla mWIG40 i 325 mln zł dla sWIG80.

O ile Murapol nie ma szans na wejście do mWIG40, o tyle wejście do sWIG80 w ramach szybkiej ścieżki jest bardzo prawdopodobne. Uwzględniając podstawowy pakiet akcji podlegający sprzedaży (10,2 mln akcji) i przedział cenowy 31-35 PLN, wartość oferty w ramach IPO wyniesie minimum 316-357 mln zł. A popyt inwestorów w ramach budowania książki jest wyższy. Mając na uwadze, że pierwszy dzień notowań akcjami spółki Murapol jest przewidziany na 15 grudnia 2023, to akcje tej spółki powinny zadebiutować w indeksie małych spółek w pierwszym dniu sesyjnym w Nowym 2024 Roku. O ile pierwszy dzień notowań akcjami tej spółki nie przyniesie rozczarowania dla inwestorów zapisujących się na rynku pierwotnym w ramach IPO.

Potencjalny udział Murapolu w sWIG80 ukształtuje się na poziomie od 1,25% do nawet 2% (jeśli oferta zostanie rozszerzona do 14,28 mln akcji) lub więcej (i dodatkowo w ciągu tych dwóch tygodni kurs akcji wzrośnie w porównaniu do ceny w IPO). Biorąc pod uwagę aktywa jedynego funduszu naśladującego indeks małych spółek – Beta ETF sWIG80TR – wynoszące 50 mln zł, oznaczać to będzie, że popyt na akcje Murapolu ze strony tego funduszu wyniesie na przełomie roku co najmniej 0,6-1 mln zł.

Dawid Bąbol, Zarządzający funduszami BETA ETF