Nowa prognoza kursu korony szwedzkiej

0

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, po raz kolejny przeanalizowała skandynawskie waluty. Na początek przedstawiamy sytuację korony szwedzkiej. Spodziewane kursy na koniec roku to: USD/SEK 8,45; EUR/SEK 9,80 oraz SEK/PLN 0,43.

Polskie firmy chętnie prowadzą wymianę handlową ze Szwecją. Przedsiębiorstwa z Polski więcej eksportują do Szwecji (najczęściej maszyny i urządzenia) niż z niej importują. Choćby z tego względu warto wiedzieć w jakiej kondycji jest szwedzka gospodarka.

Trudny rok dla korony

Ostatnie miesiące cechowały się sporą zmiennością korony szwedzkiej (SEK). Przez pierwsze cztery miesiące 2018 roku waluta doświadczyła silnych spadków, w maju kurs EUR/SEK osiągnął najwyższy poziom od dziewięciu lat. Od tamtej pory korona odrobiła część strat względem wspólnej europejskiej waluty. Mimo to SEK pozostaje najgorzej radzącą sobie walutą wśród walut G10. Kurs pary EUR/SEK jest obecnie o 5% wyższy niż na początku roku, z kolei kurs USD/SEK w tym samym okresie wzrósł o niemal 10%. Korona szwedzka nadal cechuje się słabością również w parze z polskim złotym

Kurs EUR/SEK (sierpień ’17-sierpień ’18)

Kurs EUR-SEK
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Słabości szwedzkiej korony towarzyszy utrzymująca się gołębia retoryka Riksbanku. Mimo dość dobrej kondycji szwedzkiej gospodarki i rosnącej inflacji CPI, bank centralny od 2011 roku nie podniósł stóp procentowych. Główna stopa procentowa Riksbanku pozostaje ujemna od początków 2016 roku i wynosi (-0,5%). Ujemny koszt pieniądza ma stymulować inflację, która zgodnie z założeniami ma dojść do poziomu 2%, czyli celu inflacyjnego kraju.

Ostatnia (lipcowa) komunikacja banku centralnego była jednak dużo bardziej optymistyczna i nieco odmienna od tej z kwietnia. Tym samym na rynkach pojawiła się nadzieja, że główna stopa procentowa Riksbanku może wzrosnąć w okolicach końca 2018 roku. Decydenci wymieniali silniejszą od oczekiwanej przez konsensus dynamikę cen, rosnącą zmienność na rynku walutowym i groźbę bańki na rynku nieruchomości jako podstawowe czynniki sugerujące potrzebę zmodyfikowania polityki monetarnej. Dwóch z pięciu członków rady decydującej o poziomie stóp procentowych (Henry Ohlsson oraz Martin Floden) odwołało się do potrzeby zaostrzenia polityki pieniężnej przed grudniem. Wraz z upływem czasu coraz więcej decydentów może skłaniać się ku temu poglądowi. Co ważne, bank centralny oficjalnie prognozuje, że na przełomie 2018 i 2019 roku tempo wzrostu cen przekroczy 2-procentowy cel inflacyjny. To kolejny czynnik przemawiający za podwyżkami stóp procentowych.

Czytaj również:  Ponad 5% wzrostu PKB w Polsce. Argentyńskie peso szuka dna

Dynamika CPI rośnie stabilnie od początku 2018 roku. Preferowanym wskaźnikiem inflacji Riksbanku jest wskaźnik CPIF, który nie uwzględnia wpływu zmian oprocentowania kredytów hipotecznych. W czerwcu indeks CPIF ponownie przekroczył cel inflacyjny i osiągnął poziom 2,1%. Inflacja bazowa nadal jednak rozczarowuje – w tym samym okresie spadła ona do 1,4%, poziomu najniższego od roku. Jesteśmy zdania, że podobnie jak w przypadku strefy euro, również szwedzki bank centralny może być niechętny do natychmiastowej podwyżki stóp procentowych, dopóki inflacja bazowa nie wykaże zrównoważonego wzrostu.

Inflacja w Szwecji (2013-2018)