Belgijsko-polski fintech banqUP przejęty przez giganta

Krzyszfof Pulkiewicz, CEO banqUP
Krzyszfof Pulkiewicz, CEO banqUP

Belgijsko-polski fintech banqUP został przejęty przez Unifiedpost Group notowaną na belgijskiej giełdzie Euronext. Ta wiodąca europejska spółka z branży fintech przejmuje też skandynawski 21 Grams i belgijski AKTI. Dzięki tym transakcjom Unifiedpost rozszerza swój zasięg z piętnastu na dwadzieścia krajów europejskich, w tym Polskę.

Unifiedpost Group, po spektakularnym debiucie na belgijskiej giełdzie papierów wartościowych (Euronext Brussels) i pozyskaniu 252 milionów euro w IPO, ogłasza pierwszy etap akwizycji – w tym polsko-belgijskiej spółki banqUP. Stworzyła ona platformę APIHub, której rozwiązania rozwijane w Polsce, oferowane są w całej Europie. Dzięki ogłoszonym właśnie trzem akwizycjom stawiamy właściwe kroki w kierunku paneuropejskiej platformy usług związanych z dokumentami, tożsamością i płatnościami. Działania te w pełni wpisują się w strategię Unifiedpost Group. Przy jednoczesnym wzroście organicznym, realizujemy naszą przemyślaną strategię fuzji i przejęć – tłumaczy Hans Leybaert, CEO i założyciel Unifiedpost Group.

Zwiększenie możliwości Unifiedpost Group w zakresie otwartej bankowości i ekspansja w Polsce Przejęcie banqUP pozwoli poszerzyć Grupie Unifiedpost możliwości świadczenia usług w zakresie otwartej bankowości i analizy danych na rzecz ponad 440 tys. klientów z sektora MŚP, które Grupa już obsługuje. Docelowo Grupa Unifiedpost, dzięki integracji z banqUP, będzie miała szybki dostęp do otwartych ekosystemów bankowych, co umożliwi analizę danych bankowych oraz danych pochodzących innych API finansowych. Dane te będą mogły być wykorzystywane łącznie m.in. do prognozowania przepływów pieniężnych. Umożliwi to też Grupie cross-sell oraz up-sell rozwiązań finansowych i płatniczych. Grupa Unifiedpost połączy swoje usługi z usługami banqUP w celu wprowadzenia wspólnych produktów i rozwiązań dla sektora MŚP, rozwoju usług w zakresie e-faktur i płatności w Polsce. Szczególnie interesującym sektorem jest dla Unifiedpost ponad 1,7 mln małych i średnich polskich przedsiębiorstw.Oferowana przez banqUP platforma otwartej bankowości pozwala w łatwy sposób zintegrować się z systemami banków i w ten sposób pozyskiwać dane z rachunków bankowych. To z kolei umożliwia banqUP i jego partnerom świadczenie nowych usług, takich jak integracja kont bankowych, ocena zdolności kredytowej, potwierdzanie tożsamości czy też wsparcie MŚP w zarządzaniu płynnością finansową.BanqUP umożliwia obecnie dostęp do banków z czternastu europejskich rynków – w tym z Belgii, UK, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii, Polski, Francji. Dzięki temu platforma oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.BanqUP oferuje również usługę TPP-as-a-service dla firm, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt skomplikowane lub po prostu biznesowo zbędne, a które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje otwarta bankowość. TPP-as-a-service pozwala na dostęp do zagregowanych danych bankowych, co pozwala innowatorom pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi open banking bez potrzeby uzyskiwania licencji czy konieczności samodzielnych integracji.- Cieszę się z tej współpracy i nowych możliwości, jakie nam daje przyłączenie do Grupy Unifiedpost. Dotąd, dzięki obecności w siedmiu krajach, byliśmy międzynarodową firmą z branży fintech. Przy poszerzonym do 20 krajów zasięgu możemy zrobić jeszcze więcej – zaoferować nowe, innowacyjne usługi dla przedsiębiorców MŚP w Polsce i za granicą – mówi Krzysztof Pulkiewicz, współzałożyciel banqUP.- Unifiedpost Group, założona w 2001 roku przez obecnego CEO, to innowacyjna i globalna firma technologiczna z szerokim portfolio usług cyfrowych. Wierzę, że nasza bliska współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na liczne synergie zarówno na polu infrastruktury oraz bezpieczeństwa, jak i produktowym – dodaje Łukasz Chmielewski, CTO i współzałożyciel banqUP.

Grupa Unifiedpost chce stać się wiodącą platformą usług biznesowych dla MŚP opartą na chmurze, zbudowaną w oparciu o „Dokumenty”, „Tożsamość” i „Płatności”. Unifiedpost obsługuje i rozwija platformę w 100% opartą na chmurze dla usług administracyjnych i finansowych, która pozwala w czasie rzeczywistym i płynnie łączyć użytkowników Unifiedpost, ich dostawców, klientów i inne podmioty.Dzięki rozwiązaniu typu one-stop-shop (wszystkie potrzebne usługi w jednym miejscu) misją Grupy Unifiedpost jest zapewnienie klientom prostych i inteligentnych procesów administracyjnych i finansowych.Od momentu powstania w 2001 r. Grupa Unifiedpost znacznie się rozrosła, rozszerzając swoją działalność do biur w 15 krajach w całej Europie. W 2019 r. za pośrednictwem jej platformy przetworzono ponad 350 mln dokumentów, docierając do ponad 400 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 250 korporacji.