RPP bez większego wpływu na kurs złotego

0
forex

Środa 6 lutego na rynku walutowym upłynęła pod znakiem dalszej stabilizacji kursu EUR/USD (nieco poniżej 1,14) oraz kursu EUR/PLN (blisko 4,29). Głównymi wydarzeniami dnia było orędzie o stanie państwa (State of the Union) prezydenta D. Trumpa oraz publikacja danych o zamówieniach przemysłowych w Niemczech. Z wydarzeń krajowych kluczowa była konferencja po posiedzeniu RPP.

Odnosząc się do amerykańsko-chińskiego sporu handlowego D. Trump bazował na swojej wcześniejszej retoryce o „kradzieży własności intelektualnej i amerykańskiego bogactwa” przez chińczyków. Aby jednak nie pogarszać atmosfery toczących się ostatnio w sprzyjającym klimacie bilateralnych rozmów handlowych, prezydent USA podkreślał, że nie wini Chin za to, że podejmując działania we własnym interesie, doprowadziły do osłabienia potęgi przemysłowej USA. Za taki stan rzeczy obarczył poprzednie administracje, które jego zdaniem nie zrobiły nic, aby ukrócić szkodliwe praktyki chińskich firm. Trump zaznaczył również, że w dalszym ciągu będzie dążył do zbudowania muru na południowej granicy „lub innych instalacji powstrzymujących jej nielegalne przekraczanie” nawet za cenę wprowadzenia stanu wyjątkowego w przygranicznych stanach, aczkolwiek wolałby w tej kwestii pójść na kompromis z Kongresem. W celu dodatkowego pobudzenia gospodarki, wobec częściowo wygasających w drugiej połowie br. ulg podatkowych (wprowadzonych na początku 2018 r.), zapowiedział również rozpoczęcie prac nad rządowym programem rewitalizacji infrastruktury transportowej.

Przemówienie D. Trumpa nie wpłynęło istotnie na kurs EUR/USD. Nieznaczne przekroczenie poziomu 1,14 nastąpiło dopiero po porannej publikacji danych o nowych zamówieniach przemysłowych w Niemczech, które okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań (-1,6% w grudniu w skali miesiąc do miesiąca vs. oczekiwane 0,3% oraz -0,2% poprzednio).

Kurs EUR/PLN przez cały dzień fluktuował wokół poziomu 4,29. Wyraźnie gorsze dane z Niemiec nie zmieniły notowań złotego, podobnie jak decyzja RPP po pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz podtrzymania retoryki o braku konieczności zmiany stóp procentowych w tym i w przyszłym roku.

Czytaj również:  Bez wieści, bez progresu

Na rynku stopy procentowej dzień przebiegał spokojnie. Rentowności na rynkach bazowych lekko spadły, podczas gdy polska krzywa praktycznie nie uległa zmianie. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła inwestorów ani decyzją o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ani retoryką odnośnie przyszłości. W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów przeprowadzi przetarg obligacji. Zaoferowane zostaną obligacje hurtowe pięciu serii (OK0521, PS0424, WZ0524, WZ0528 , DS1029) z okresem zapadalności w latach 2021-2029 o łącznej wartości nominalnej od 3 do 6 mld zł.

Mniejsza skala nowych zamówień przemysłowych w Niemczech póki co bez większego wpływu na notowania kursu EUR/PLN.

Mniejsza skala nowych zamówień przemysłowych w Niemczech póki co bez większego wpływu na notowania kursu EUR
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy / Źródło: Jarosław Kosaty, Artur Płuska / PKO Bank Polski