Strategiczne zarządzanie ryzykiem – nieodkryty potencjał dla biznesu

0

Przetasowania polityczne, nowe rewolucyjne technologie i wciąż zmieniające się modele biznesowe przyczyniają się do narastania niespotykanej wcześniej na taką skalę zmienności i niepewności. Jeżeli liderzy biznesowi chcą przetrwać i nadal się rozwijać, powinni jak najszybciej na nie zareagować. O tym dyskutowały autorytety branży finansowej i reprezentanci kadry kierowniczej wyższego szczebla reprezentujący międzynarodowe organizacje podczas konferencji Business in Extraordinary Times.

W Warszawie o wyzwaniach globalnego rynku

Wpływ aktualnych zmian na arenie międzynarodowej na konkurencyjność przedsiębiorstw to główny temat spotkania, które odbyło się w Warszawie. Organizatorem konferencji „Business in Extraordinary Times” było Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości). To największa na świecie organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny finansów, rachunkowości zarządczej oraz strategii biznesowych. Na wydarzeniu spotkali się liderzy sektora finansów oraz kadra kierownicza wyższego szczebla reprezentująca globalne organizacje. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak postępować w obliczu dużej nieprzewidywalności współczesnej gospodarki.

– To międzynarodowe wydarzenie odbyło się w Polsce nie bez przyczyny. Nasz kraj jest postrzegany jako lider regionu pod względem kreowania przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Dotyczy to szczególnie zaawansowanych projektów biznesowych w obliczu wielu wyzwań dla inwestorów na całym świecie, takich jak choćby Brexit. Na konferencji gościliśmy m.in. Marka Belkę, byłego premiera RP i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oprócz niego pojawili się tacy eksperci, jak Andrew Harding – dyrektor generalny Stowarzyszenia, Berry Melancon – prezes Stowarzyszenia, Jolanta Jaworska – wiceprezydent organizacji ABSL oraz Tomasz Kacprzak – dyrektor finansowy Deloitte. To grono gwarantowało ciekawą dyskusję i wiele punktów widzenia na sytuację, którą obserwujemy na globalnym rynku – mówi Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo–Wschodniej.

Biznes nieświadomy zagrożeń

Zmieniające się warunki biznesowe wymagają od specjalistów ciągłej gotowości do poszerzania swoich kompetencji. To szczególnie ważne w przypadku specjalistów ds. rachunkowości zarządczej, którzy zajmują się przewidywaniem potencjalnych zdarzeń. Nie tylko z pola finansowego, ale również społecznego czy politycznego. W ten sposób obniżane jest ryzyko, wpływające na operacyjność i wynik finansowy organizacji. Dodatkowo z danych CIMA wynika, że zaledwie 1/3 europejskich firm wdrożyło zaawansowany model zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM), nad którym pieczę sprawują komitety audytu lub specjalnie powoływane komitety ryzyka. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut CIMA, który jednocześnie zwraca uwagę, że zarządzanie ryzykiem powinno stać się jednym z priorytetów każdej organizacji działającej we współczesnej gospodarce.

Czytaj również:  Deloitte: Do 2021 roku wydatki firm na rozwój i wdrożenie systemów sztucznej inteligencji wyniosą w skali globalnej 200 mld dolarów