Totalizator Sportowy funduje stypendia dla stu wyróżniających się studentów. Przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł

Totalizator Sportowy funduje stypendia dla stu wyróżniających się studentów. Przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł 1

1,5 mln zł wydadzą Totalizator Sportowy i Fundacja LOTTO na wsparcie stu wyróżniających się studentów. Beneficjenci programu stypendialnego będą otrzymywać miesięcznie 1 250 zł przez cały 2019 rok. Środki te będą mogli wydać zarówno na poszerzanie kompetencji i zakup pomocy naukowych, jak i na potrzeby własne, np. bilety do kina. Stypendium przeznaczone jest dla studentów ze średnią powyżej 4.0, odznaczających się zaangażowaniem w życie społeczne kraju.

Totalizator Sportowy i Fundacja LOTTO wspierają szereg inicjatyw związanych ze świętowaniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obie organizacje chciały się jednak włączyć w obchody także z własnym projektem, stąd pomysł wsparcia stu wyróżniających się studentów. Program stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego kierowany jest do studentów mogących być wzorem do naśladowania dla rówieśników. Powinni się oni odznaczać zarówno wynikami w nauce, jak i odpowiednią postawą oraz zaangażowaniem w życie społeczne kraju.

– Chcemy poprzez ten program wspierać rozwój polskiej młodzieży, ale to nie kwestia tylko rozwoju edukacji, lecz także postaw proobywatelskich, prospołecznych – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek zarządu Totalizatora Sportowego.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 10 października za pośrednictwem strony internetowej Fundacji LOTTO. Zgłaszać się mogą wszyscy studenci będący obywatelami Polski lub posiadaczami Karty Polaka, w przedziale wiekowym 18–26 lat, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich. Podstawowym kryterium, jakie fundatorzy stypendium będą brać pod uwagę, są wyniki w nauce, a więc średnia powyżej 4.0.

– Drugie kryterium to osiągnięcia pozanaukowe: wszelkie dyplomy, wyróżnienia, miejsca na podium, wszystko, czym możemy się dodatkowo pochwalić. Kolejne kryterium to zaangażowanie społeczne, udział w wolontariatach, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych, studenckich, parafialnych – wymienia Eliza Dzwonkiewicz, prezes zarządu Fundacji LOTTO.

Równie istotna będzie motywacja potencjalnych stypendystów. Kandydaci muszą więc odpowiednio uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać wsparcie i jak zamierzają je wykorzystać. Łącznie każdy wnioskujący może uzyskać 30 punktów. Stypendium będzie wypłacane od stycznia do grudnia 2019 roku. Totalizator Sportowy i Fundacja Lotto przeznaczyły na ten cel 1,5 mln zł. Każdy beneficjent otrzyma 15 tys. zł, wypłacane co miesiąc w równych ratach, choć organizatorzy przewidują również odstępstwa od tej zasady.

– Student może złożyć do nas prośbę o to, żeby skumulować kwotę i wypłacić ją w większych ratach lub całą kwotę jednorazowo, jeżeli np. uzasadni, że taki wydatek przysłuży się w jego rozwoju – mówi Eliza Dzwonkiewicz.

Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki m.in. na pogłębianie swoich zainteresowań, np. na dodatkowe kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (oprogramowanie, komputery, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne oraz zakup podręczników. 30 proc. uzyskanej ze stypendium kwoty beneficjenci będą mogli wydać na potrzeby własne, np. spotkania z przyjaciółmi, bilety do kina lub teatru. Tych pieniędzy nie trzeba będzie rozliczać formalnie, fundator będzie jedynie pytał, na co mniej więcej studenci wydali te kwoty.

– Bardzo nam zależy na tym, żeby młody człowiek w siebie inwestował, ale żeby miał poczucie, że to nie może być inwestycja dla samego siebie. Chcielibyśmy, żeby miał świadomość, że to wzmacnianie siebie powinno służyć docelowo Polsce i społeczeństwu – mówi Eliza Dzwonkiewicz.

Program „100 na 100” uzyskał honorowy patronat prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.