Wycena przedsiębiorstwa – co wpływa na wartość firmy?

wycena-przedsiebiorstwa-co-wplywa-na-wartosc-firmy

Znajomość wartości firmy jest nieodzownym elementem przeprowadzenia analizy finansowej w przypadku planowania przejęcia innej spółki, sprzedaży, ale także gdy sam właściciel zastanawia się, ile tak naprawdę jest warta jego firma. Menedżerowie walcząc o przetrwanie na mocno konkurencyjnym rynku, starają się wyszukać najistotniejsze czynniki, które wpływają na możliwość wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz ostateczny dodatni wynik finansowy. Sprawdźmy, co wpływa na wartość firmy?

Co decyduje o wartości przedsiębiorstwa?

Wartość firmy zawsze jest oceniana z punktu widzenia właścicieli – to oni zainwestowali kapitał i oczekują zwrotu. W uproszczeniu można określić, że spółka jest tyle warta, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, czyli ile właściciele otrzymają za posiadane akcje i udziały. Dwa główne aspekty, które bierze się pod uwagę przy wycenie to:

  • posiadane aktywa (skorygowane o zobowiązania pomniejszające ich wartość)
  • zdolność podmiotu do generowania nadwyżek finansowych

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Do podstawowych metod wyceny firmy zaliczamy: metody dochodowe, majątkowe, porównawcze oraz mieszane. Korzystając z wybranej metody, stosuje się różne podejścia, zależne od charakteru danej firmy i celu wyceny. Najlepiej zlecić taką wycenę  wykwalifikowanym osobom z doświadczeniem, np. rzeczoznawcy.net.pl, gdzie w ramach usługi otrzymamy dodatkowo analizę branżową i część formalno-prawną. Należy pamiętać, że wycena jest zawsze szacunkiem, bowiem dotyczy przyszłości, a oceniana jest dziś na podstawie prognoz, ale biorąc pod uwagę również dane historyczne.

Czynniki materialne i niematerialne, zewnętrzne i wewnętrzne

Wartość przedsiębiorstwa jest zależna zarówno od elementów materialnych, jak i niematerialnych. Przykładem czynników materialnych są m.in.: stopa wzrostu sprzedaży, marża zysku operacyjnego, koszty kapitału, dźwignia operacyjna i finansowa. Natomiast drugim bardzo ważnym czynnikiem są wartości niematerialne, np. wartość marki, reputacja, wiedza pracowników, lojalność klientów. Zrozumienie istoty czynników niematerialnych jest ważne, aby móc efektywnie zarządzać firmą i prawidłowo łączyć je w celu realizacji przyjętej strategii. Wartość firmy można także badać pod względem czynników związanych oraz niezwiązanych z tradycyjnymi sprawozdaniami finansowymi. Do drugiej grupy zaliczamy czynniki zewnętrzne (na które przedsiębiorstwo ma ograniczony wpływ) oraz wewnętrzne (bezpośrednio związane i dające się kształtować przez przedsiębiorstwo). 

Wycena udziałów w spółce z o.o. 

Zarządzanie spółką z o.o. często wiąże się z podjęciem decyzji jednego ze wspólników o wycofaniu się z niej i chęci sprzedaży swoich udziałów. Wybierane często są dwie opcje: sprzedaż lub darowizna. W celu sprzedaży udziałów jednej ze stron i tym samym zapewnieniu dalszej działalności spółki należy odpowiednio wycenić wartość firmy. Stosowane przez specjalistów metody to najczęściej godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna. Temat wyceny udziałów w spółce z o.o. został szerzej opisany w artykule: https://rzeczoznawcy.net.pl/wycena-udzialow-w-spolce-z-o-o/.