Wyniki spółek zróżnicowane

raporty finansowe

Zakończył się sezon publikacji wyników finansowych spółek, których akcje notowane są na warszawskiej giełdzie. Raporty dotyczące pierwszego kwartału 2015 r. są szczególnie interesujące dla inwestorów, którzy szukają w nich potwierdzenia sygnałów poprawy w gospodarce, widocznej już od pewnego czasu i przełożenia się dobrej koniunktury makroekonomicznej na efekty ich ulubieńców. Efekty, jak zwykle, są zróżnicowane. Nie brakuje jak dotąd zarówno niespodzianek pozytywnych, jak i mocnych rozczarowań. Zbyt wcześnie jeszcze na dokonywanie modyfikowanie strategii w oparciu o całościowe analizy i podsumowania, ale na kilka ciekawych zjawisk, czy przypadków, warto zwrócić uwagę.
Przede wszystkim jednak, należy zauważyć, że widoczna wyraźnie względna niezależność zachowania się naszych indeksów, od tego, co dzieje się na głównych parkietach światowych, miała swoje źródło właśnie w publikacji wyników spółek. Dobrze to świadczy o naszym rynku i inwestorach, którzy kierują się racjonalną oceną, a nie ogólnymi nastrojami, które ostatnio nie są najlepsze. Polska gospodarka nie dostarcza powodów do zmartwień, co nie znajdowało dotąd należytego odzwierciedlenia na giełdzie. Być może nadchodzi czas, gdy dostrzeże to poważniejszy kapitał, także zagraniczny.
Wracając do spółek, charakterystyczna jest kontynuacja niekorzystnych tendencji w sektorze surowcowym. Gorsze wyniki osiągnął KGHM, ale kur akcji przez to się nie załamał i mimo wahań, trzyma się poziomów osiągniętych w trakcie niedawnej zwyżki. Zwracał uwagę silny wzrost notowań walorów JSW, tuż przed publikacją fatalnego raportu, z którego wynika, że spółka poniosła niemal 200 mln zł stratę, dwukrotnie ją zwiększając, w porównaniu do początku ubiegłego roku. Zróżnicowane są opublikowane dotąd wyniki banków. Zysk Pekao obniżył się jedynie o 2 proc., a PKO uzyskał rezultat aż o 20 proc. gorszy. Trudno więc o uogólnienia dla tego sektora, mimo przewagi niekorzystnych przesłanek na kolejne kwartały. Dobrym przykładem zadyszki niedawnych gwiazd, może być LPP, który poniósł ponad dwukrotnie większą stratę niż w pierwszym kwartale 2014 r. Bardzo pozytywnie za to zaskoczył CCC, zwiększając zysk z 0,4 do 6,4 mln zł. O jedną czwartą poprawił wyniki Tauron, a PGE aż o 38 proc. Energetyka wciąż więc może być silną branżą na GPW, pomagając indeksom.
Interesujących obserwacji nie brakuje, jednak dopiero głębsza analiza danych pozwoli na trafną ocenę kondycji i perspektyw poszczególnych spółek, branż i całego rynku.
————

Michał Stanek
Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej