Akademickie Centra Transferu Technologii współpracują z AstraZeneca

astrazeneca

16 grudnia 2020 r. Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT.pl) i AstraZeneca zawarły umowę o współpracy. Jej celem jest usprawnienie i przyspieszenie komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Warszawski – poprzez synergię ponad 70 centrów transferu technologii zrzeszonych w PACTT.

PACTT obecnie zrzesza ponad 70 centrów transferu technologii (CTT) działających przy polskich uczelniach wyższych i instytutach badawczych. CTT odpowiadają za komercjalizację nauki i budowanie przez uczelnie relacji biznesowych z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Na liście podmiotów zrzeszonych w PACTT obecnie figuruje m.in. 8 centrów transferu technologii prowadzonych przy uczelniach medycznych oraz po 20 centrów działających przy uniwersytetach i uczelniach technicznych.

Sygnatariusze umowy, Alina Pszczółkowska, Wiceprezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland i reprezentujący PACTT dr Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, podkreślają, że zawiązana współpraca pozwala lepiej współdziałać firmie z naukowym środowiskiem akademickim. Jednym z praktycznych jej aspektów jest wsparcie brokerskie ze strony PACTT – dedykowany broker pod kątem zdefiniowanych zapytań pomaga wyszukać technologie rozwijane na polskich uczelniach i przeznaczone do komercjalizacji.

Idea one-stop shop w PACTT

CTT, które działają w sposób autonomiczny, w ramach PACTT mogą dzielić się doświadczeniami i informacjami, na przykład zapytaniami od przedsiębiorców poszukujących konkretnego wsparcia w zakresie badań czy opracowania technologii. Utworzenie PACTT sprawiło, że potencjalnym inwestorom wywodzącym się z przedsiębiorstw dużo łatwiej jest znaleźć w środowisku akademickim partnerów do współpracy.

„Siłą PACTT jest potencjał wynikający z synergii, czyli możliwości zgromadzenia w jednym miejscu bieżących informacji o odkryciach, know-how i technologiach dostępnych na polskich uczelniach. To cenna wiedza dla tych przedsiębiorców, którzy stawiają na innowacyjność i rozwijają się dzięki swoim działom badawczo-rozwojowym. Jeśli ktoś szuka do współpracy zespołu badawczego lub chce wiedzieć, jakie są dostępne na uczelniach wynalazki, technologie czy know-how, PACTT jest obecnie najlepszym punktem kontaktu. Właśnie dlatego w zrzeszeniu powstała idea usługi, którą nazywamy one-stop shop” – wyjaśnia dr Robert Dwiliński.

One-stop shop polega na przydzieleniu zainteresowanemu podmiotowi oddelegowanego przez PACTT brokera technologii, który wyszukuje informacje zgodnie z profilem zainteresowań inwestora. Obecnie jest to najszybszy, najskuteczniejszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania wyspecyfikowanych i odfiltrowanych informacji o technologiach dostępnych w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

„Większość uczelni w Polsce ma złożoną strukturę organizacyjną. Dla partnera z zewnątrz nie jest oczywiste, na jakim wydziale powinien szukać pożądanej technologii. Broker dokonuje przeglądu informacji nie tylko we wszystkich centrach transferu zrzeszonych w PACTT, ale ma dostęp do już zagregowanych danych pochodzących ze wszystkich wydziałów w ramach każdej uczelni. Dla firmy poszukującej rozwiązań to ogromna oszczędność czasu” – dodaje Robert Dwiliński.

Na mocy zawartej umowy, PACTT poprzez doradztwo ze strony doświadczonych brokerów technologii ma również wspierać AstraZeneca w dialogu z firmami i startupami, które opierają swoją działalność na rozwoju nowych technologii i innowacji.