Akcjonariusze INC zdecydowali o wypłacie pierwszej w historii dywidendy

Paweł Śliwiński, prezes INC
Paweł Śliwiński, prezes INC

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INC S.A. zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 r. Wartość dywidendy na jedną akcje wyniesie 12 groszy. Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca br., a dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca br. To pierwsza w historii spółki wypłata dywidendy.

Uchwalona przez akcjonariuszy dywidenda jest zgodna z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej spółki. Razem z rekomendacją podziału zysku za 2020 r. Zarząd INC przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłatę co najmniej 20 proc. jednostkowego zysku netto spółki począwszy od zysku za 2021 r.

Zdaniem zarządu możliwość wypłaty pierwszej w historii dywidendy oraz przyjęcia długofalowej polityki dywidendowej to efekt przebudowy Grupy i osiągnięcia powtarzalności wyników finansowych.

– Dzięki dynamicznemu, ale opartemu o solidne fundamenty rozwojowi działalności, dołączyliśmy do grona spółek dywidendowych. Był to jeden z naszych celów, dlatego cieszymy się, że go zrealizowaliśmy. Nasza działalność opiera się o przygotowany kompleksowy ekosystem dla finansowania innowacyjnych firm, który ma dwa główne motory – działalność usługowa, czyli doradztwo, wsparcie firm w rozwoju, pozyskaniu finansowania, usługi maklerskie czy crowdfunding oraz działalność inwestycyjna, przede wszystkim na etapie preIPO, która pozwala z jednej strony na wsparcie różnorodnych i ciekawych projektów, a z drugiej strony na systematyczne zwiększanie wartości dla akcjonariuszy INC. – mówi Paweł Śliwiński, prezes Zarządu INC S.A.

Grupa Kapitałowa INC specjalizuje się w doradztwie i pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych podmiotów. W 2020 r. Grupa osiągnęła 19,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem, co oznacza prawie 3-krotny wzrost r/r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 18,3 mln zł, a zysk netto 14,6 mln zł, w tym wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 11,9 mln zł. Wyniki jednostkowe INC S.A. były równie wysokie: przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 11,4 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł.

Osiągnięcia z 2020 r. nie byłyby możliwe, gdyby nie fundamenty, które wypracowaliśmy w poprzednich latach. Dzięki nim również bardzo dobrze radzimy sobie w bieżącym roku, co pozwala nam optymistycznie spoglądać w przyszłość. – dodaje Paweł Śliwiński.

Grupa INC ma ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chce wprowadzić na giełdę około 20 spółek. Dotychczas w 2021 r. INC S.A. jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 5 spółek, podczas gdy w całym ubiegłym roku było to 6 spółek. Celem należącego do  Grupy INC Domu Maklerskiego INC jest realizacja czynności oferowania w ofertach publicznych papierów wartościowych o łącznej wartości ponad 100 mln zł w całym 2021 r.