27 marca bieżącego roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził w życie nowe regulacje ograniczające handel na rynku walutowym oraz obrót kontraktami różnicowymi. Nowe zmiany oparte zostały na grudniowych propozycjach regulacyjnych dla kontraktów CFD oraz opcji binarnych i zaczną one obowiązywać już w ciągu najbliższych miesięcy.

Branża forex oraz polscy inwestorzy oczekiwali całkowicie innego wyniku konsultacji społecznych przeprowadzanych przez ESMA. Wśród zatwierdzonych zmian znalazły się: zakaz marketingu, sprzedaży oraz dystrybucji opcji binarnych, a także ograniczenie marketingu i sprzedaży inwestorom detalicznym kontraktów CFD. Jak dokładnie prezentują się wprowadzone ograniczenia?

Regulacje w obszarze rynku forex i CFD

Projekt ustawy początkowo zakładał ograniczenie dźwigni do 1:50, jednak ograniczenie dotyczyłoby wyłącznie niedoświadczonych traderów. W praktyce zmiany wyglądają zupełnie inaczej.

—————–

ESMA – aktualne wiadmości:

—————–

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zatwierdził ograniczenie maksymalnego poziomu lewara, które zależny jest od poziomu zmienności instrumentu bazowego. Minimalny depozyt w przypadku dźwigni 1:30 będzie wynosił nie mniej niż 3,33% (dźwignia 1:30) i nie więcej niż 50% (dźwignia 1:2). Procentowo depozyty instrumentów prezentują się w następujący sposób:

  • kryptowaluty 50%,

  • akcje i instrumenty bazowe 20%,

  • główne pary walutowe 3,33%,

  • poboczne pary walutowe, główne indeksy giełdowe i złoto 5%,

  • pozostałe indeksy giełdowe i towary 10%.

Margin close-out

Kolejną istotną zmianą ESMA jest wprowadzenie reguły Margin close-out. Polega ona na tym, iż broker zobowiązany jest do zamknięcia otwartej pozycji klienta, gdy wartość netto jego rachunku spadnie poniżej kwoty wynoszącej 50% minimalnego depozytu zabezpieczającego. Reguła Margin close-out ma w praktyce ograniczać straty inwestorów i ma być stosowana dla wszystkich transakcji realizowanych z konta maklerskiego.

Obligatoryjna ochrona przed ujemnym saldem

Do ograniczeń wprowadzanych przez ESMA należy zaliczyć także obligatoryjną ochronę przed ujemnym saldem, która również będzie chronić interes klienta przez marginalizację ponoszonych strat. W tym przypadku ochrona przed ujemnym saldem również dotyczy całego konta maklerskiego. Ochrona przed ujemnym saldem spotkała się z aprobatą polskiego środowiska inwestorów rynku walutowego.

Zunifikowane ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym

ESMA zamierza również wprowadzić zunifikowane ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym, w którym informować będzie o odsetku klientów brokera, którzy mogliby odnotować straty z tytułu obrotu kontraktami na różnice kursowe.

W przyszłym roku – zgodnie z dyrektywą MiFID II – ESMA zyska o wiele większe możliwości kontrolowania działań brokerów oraz domów maklerskich. Przedstawione zmiany wejdą w życie dopiero po przetłumaczeniu ich na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej, co umożliwi uzyskanie wpisu w Dzienniku Ustawy. Dopiero od tego czasu zmiany zatwierdzone przez ESMA wejdą w życie – początkowo tymczasowo na okres trzech miesięcy.

XTB

Dowiedz się więcej o XTB Online Trading: Wikipedia | Opinie