Europejskie Forum Nowych Idei

0
Europejskie Forum Nowych Idei

W ramach tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) odbyła się pierwsza część Forum Europejskich Publicystów z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli wiodących mediów w Europie (m.in. Financial Times, Le Monde, Der Spiegel). Dziennikarze debatowali nad rolą mediów w komunikowaniu Unii Europejskiej, by przybliżyć tematykę europejską obywatelom.

„Prawdziwie zjednoczona Europa nie powstanie bez obywateli świadomych swej europejskiej tożsamości” – twierdzi Henryka Bochniarz (prezydent Konfederacji Lewiatan). Refleksja ta skłania do zastanowienia się, czy opiniotwórcze media powinny wspierać integrację europejskiej opinii publicznej? Odpowiedzi szukali uczestnicy Forum Europejskich Publicystów.

Pełniący funkcję moderatora dyskusji Roman Imielski z Gazety Wyborczej”, będącej partnerem wydarzenia, stwierdził że jednym z najważniejszych sukcesów Polski jest bycie częścią Unii Europejskiej. Zwrócił także uwagę na istotę przybliżenia czytelnikom różnych punktów widzenia w różnych krajach.

Teresa Kuchler (Svenska Dagbladet) podkreśliła konieczność zachowania niezależności dziennikarskiej w relacjonowaniu spraw europejskich. Wtórowała jej Ina Strazdina (Latvijas Avize), która zwróciła również uwagę, że osobiste doświadczenia są dobrą płaszczyzną do przybliżenia Europy obywatelom.

Marco Bardazzi (La Stampa) stwierdził, że media za bardzo opisują Europę z punktu widzenia Brukseli i europejskich instytucji, a korzystniejszym rozwiązaniem byłoby przybliżenie codziennego życia Europejczyków. Jego zdaniem lepiej byłoby mówić o tzw. „smart Europe” – „Potrzebujemy mądrego dziennikarstwa, żeby opisywać Europę i wyjaśnić jej obywatelom dlaczego warto być Europejczykiem” – powiedział Bardazzi.

Natomiast Grzegorz Siemionczyk (Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet) zwrócił uwagę, że media powinny w większym stopniu informować o rezultatach polityki europejskiej, efektach dyrektyw, zamiast wyjaśniać powody członkostwa we Wspólnocie Europejskiej.

Druga część Forum Europejskich Publicystów odbędzie się jutro (3 października) w Sopocie.