Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może w zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y, wynika z raportu PwC „Sektor finansowy coraz bardziej #fintech”. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą m.in. nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2. Jednak jak zauważają eksperci PwC, polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

10 wniosków z raportu PwC „Sektor finansowy coraz bardziej #fintech”

  1. 1/3 usług finansowych na świecie może być przejęta przez fintech-y.
  2. Nawet do 30% spadną marże przy dystrybucji produktów inwestycyjnych – to efekt nowej regulacji Unii Europejskiej MiFID2. Regulacja Unii Europejskiej PSD2 może stanowić katalizator znacznych zmian w bankowości jaką znamy dotychczas.
  3. Bankowość konsumencka i płatności to najbardziej zagrożone obszary ze strony fintech-ów.
  4. 33% klientów banków potwierdza, że wygoda jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze rozwiązań pomagających zarządzać finansami.
  5. 57% klientów banków jest skłonnych do zastąpienia doradcy rozwiązaniem technologicznym.
  6. 47% klientów banków w wieku 20-34 zdecydowałoby się pobrać aplikację bankową służącą do obsługi transakcji kredytowych.
  7. 90% millenialsów informacje i opinie o produkcie uzyskuje online. Prowadzi to do dynamicznego rozwoju kanałów bezpośrednich.
  8. Banki w Polsce są jak fintech-y. Polskie banki są w gronie liderów zmian technologicznych na świecie. W ostatnich czterech latach zdobyły 24 nagrody w 12 prestiżowych międzynarodowych konkursach.
  9. W Polsce jest już ponad 2 mln użytkowników systemu BLIK.
  10. W kolejnych latach w Polsce nastąpi bliska współpraca banków z fintech-ami.

Autorzy raportu PwC podkreślają, że polski sektor bankowy należy do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie, a sami Polacy – szczególnie młodsze pokolenia

– charakteryzują się bardzo szybkim tempem adopcji nowych technologii. Dynamicznie rosnący udział płatności bezgotówkowych kartą, karty bezstykowe (55% wszystkich płatności kartą; relatywnie wyższe wykorzystanie niż w Wielkiej Brytanii), bankowość mobilna (61% użytkowników telefonów komórkowych, średnia w UE to 40%), coraz szersze wykorzystywanie standardu BLIK (aktywowało go już 2 mln Polaków) – to tylko niektóre z przykładów.

Polska jest jednym ze światowych liderów i swoistym poligonem doświadczalnym pod względem rozwoju i wykorzystania nowych technologii w bankowości. Od rynków Europy Zachodniej odróżnia nas to, że fintech-ami w Polsce są głównie banki. Nie znaczy to oczywiście, że mogą one spać spokojnie. Na krajowym rynku istnieje kilka nie-bankowych fintech-ów, które działają głównie w obszarach płatności, pożyczek bezpośrednich, wymiany walut, faktoringu i porównywania ofert. W wielu przypadkach zagospodarowują więc nisze i dynamicznie w nich rosną. Rozwój technologii powoduje, że konkurencję stanowią też fintech-y działające w innych krajach, w tym też globalni giganci, którzy przejmują coraz większy udział w bankowości. O ile więc można z całą pewnością stwierdzić, że konsumenci zawsze będą potrzebowali usług finansowych, o tyle nie jest pewne, że będą one świadczone przez tradycyjne banki” – mówi Łukasz Bystrzyński, partner w PwC, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego.

Poza postępem technologicznym umożliwiającym rozwój fintech-ów, siłą napędową zachodzących zmian są oczekiwania klientów, szczególnie silnie akcentowane przez przedstawicieli pokolenia Y, czyli millenialsów. Banki nie mogą ignorować tej coraz większej grupy swoich klientów. Na przykład już w 2020 r. aż 70% kredytów hipotecznych w Polsce będzie należała do millenialsów. Czego zatem oczekuje pokolenie Y? Przede wszystkim szybkiej i wygodnej obsługi, a także usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Z badania przeprowadzonego przez PwC na potrzeby raportu wynika, że 31% respondentów uważa atrakcyjność i nowoczesność systemu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej za jeden z powodów wyboru nowego banku. Dodatkowo, 47% klientów banków w wieku 20-34 zdecydowałoby się pobrać aplikację bankową służącą do obsługi transakcji kredytowych, a 57% jest skłonnych do zastąpienia doradcy rozwiązaniem technologicznym. O szybkiej adopcji nowych technologii finansowych przez Polaków może również świadczyć to, iż Google właśnie wprowadził do Polski płatności mobilne Android Pay. Polska stała się 2. krajem w Europie oraz 6. na całym świecie, gdzie Google udostępnia tę usługę (po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Singapurze i Hong-Kongu). Decyzja ta z pewnością była dobrze przemyślana i oparta na solidnych fundamentach.

Współpraca banków z fintech-ami

W globalnym badaniu PwC przedstawiciele fintech-ów deklarowali, że są gotowi na przejęcie nawet 33% rynku usług finansowych. Tradycyjni gracze obawiają się utraty nieco mniejszej części, bo 23%.

Zdaniem ekspertów PwC, w Polsce – ze względu na specyfikę branży – najbardziej prawdopodobnym scenariuszem rozwoju sektora usług finansowych jest zacieśnienie współpracy pomiędzy tradycyjnymi instytucjami finansowymi i fintech-ami. Połączone siły tradycyjnych banków i fintech-ów doprowadzą – zdaniem autorów raportu – do powstania nowego ekosystemu usług bankowych, skuteczniej odpowiadającego na potrzeby klientów i wyzwania rynkowe.

Dzięki takiej współpracy banki mogą m.in. obniżyć koszty operacji, w tym koszty IT, a także rozbudować oferty dla swoich klientów. Co ważne, w oparciu o rozwiązania partnerów, będą mogły na nowo zbudować swoje strategie digital, od których zależeć będzie ich przewaga konkurencyjna.

Współpraca z bankami wydaje się także naturalną ścieżką rozwoju dla fintech-ów. Większość z nich to podmioty biegłe w opracowywaniu nowych rozwiązań, nie będące jednak ekspertami w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu operacyjnym działalnością. Tutaj wsparcie banków może okazać się nieocenione.

Jednocześnie, o wiele łatwiej jest oferować usługi w formacie B2B (business to business), niż B2C (business to customer), ponieważ nie potrzeba do tego rozbudowanych struktur sprzedaży i centrów kontaktu z klientem. Nawiązanie współpracy z dużą instytucją bankową może pozwolić fintech-om na umocnienie pozycji i rozwój w oparciu o bazę klientów banku.

Nowe regulacje wspierają sektor fintech

Autorzy raportu PwC „Sektor finansowy coraz bardziej #fintech” zwracają uwagę na jeszcze jedno wyzwanie dla sektora usług finansowych, jakim są nowe regulacje. Szczególne znaczenie ma PSD2, która ma być wdrożona do polskiego prawa do 3 stycznia 2018 r., stwarzająca szansę zaistnienia na rynku nowych, technologicznych graczy.

PSD2 wprowadza m.in. na rynek płatności nową kategorię podmiotów – dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi (TPP – ang. third party provider). Oznacza to, że możliwe będzie wejście na polski rynek zupełnie nowych podmiotów, które mogą spowodować rewolucję w dokonywaniu płatności. W nowym modelu podmioty pośredniczące będą mogły realizować płatności z wykorzystaniem infrastruktury banków, bazując na informacjach, które te ostatnie zobligowane będą udostępnić. Za sprawą nowych regulacji będą też w stanie zaoferować inne usługi związane na przykład z planowaniem wydatków czy pozyskiwaniem finansowania.

Sektor finansowy należy do najsilniej regulowanych przepisami. I to właśnie zmiany w otoczeniu regulacyjnym są czynnikiem mocno oddziałującym na banki. Można powiedzieć, że aktualnie mamy do czynienia z rewolucją i relacją zwrotną – z jednej strony rozwój nowych technologii wymusza ciągłe dostosowywanie przepisów prawnych, z drugiej obserwujemy zmiany w przepisach (głównie PSD2 i MiFID2), które stwarzają zupełnie nowe możliwości rozwoju w sektorze finansowym” – podsumowuje Przemysław Paprotny, partner w zespole ds. usług doradczych dla sektora finansowego w PwC.