GBP/USD – kontynuacja wzrostów

0

O godzinie 10.30 poznaliśmy publikację PMI za sierpień w Wielkiej Brytanii. Odczyt wszystkich zaskoczył pozytywnie. Indeks PMI dla przemysłu za sierpień wzrósł do poziomu 53.3 punktów, tym samym jest to najwyższy poziom od listopada 2015 roku.

Graniczną poziomem dla powyżej wartości jest 50 punktów. Wszystkie odczyty poniżej danej bariery oznaczają spadek aktywności sektora przemysłowego, natomiast powyżej – wzrost. Po tak optymistycznym odczycie funt szterling umocnił się na szerokim rynku.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować pozytywny napływ danych makroekonomicznych z brytyjskiej gospodarki. Wszystko to przełożyło się na coraz mniejsze prawdopodobieństwo dokonania kolejnej obniżki stóp procentowych. Jest to silny argument przemawiający za umocnieniem funta szterlinga.

Źródło: Bloomberg

Na parze walutowej GBP/USD bazowym scenariuszem pozostanie kontynuacja ostatniego ruchu wzrostowego. Strona kupujących może dojść chcieć wyciągnąć notowania w okolicę strefy oporu 1.343-1.353.

Mateusz Groszek
Analityk Rynków Finansowych

Czytaj również:  Rynek przygotowuje się do istotnych wydarzeń