Gothaer wzmacnia kapitały własne i zwiększa udział w rynku ubezpieczeń majątkowych

0

Grupa Gothaer przedstawiła 1 czerwca br. korzystne wyniki za 2015 rok osiągnięte w trudnym środowisku rynkowym: skonsolidowany zysk netto wzrósł o 14,5% do poziomu 134 mln EUR. Część zysku przeznaczono na wzmocnienie kapitałów własnych – wzrost o 3,3% do poziomu 1 837 mln EUR na koniec 2015 roku. Wynik z działalności inwestycyjnej wzrósł o 9,8% do 1 213 mln EUR. Przypis brutto, w wysokości 4,52 mld EUR, w 2015 roku pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku (+0,1%).

Segment ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych (NNW) wzrósł ponad średnią rynkową. Dzięki odnowionemu trendowi zainteresowania dodatkowymi ubezpieczeniami, Gothaer Krankenversicherung odnotowuje dalszy wzrost w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, podczas gdy segment ubezpieczeń na życie odnotował spadek spowodowany trudną sytuacją na rynku oraz świadomą selektywną oceną ryzyka w zakresie polis ze składką jednorazową.

Gothaer Allgemeine zwiększa udział rynkowy w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (NNW)

Przypis brutto Gothaer Allgemeine Versicherung AG, w wysokości 1 703 mln EUR, wzrósł o 5,3% względem roku 2014. Oznacza to, że segment ubezpieczeń majątkowych i osobowych (NNW) Gothaer rozwija się szybciej niż rynek (+2,7%) i po raz kolejny odnotowuje dynamiczny wzrost liczby Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Przykładamy dużą wagę do zapewniania kompleksowego doradztwa naszym Klientom indywidualnym i korporacyjnym. W 2015 roku szczególny nacisk położyliśmy na rozwój oferty dla Klientów korporacyjnych. Dzięki tworzeniu rozwiązań szytych na miarę, dostosowanych do indywidulanych potrzeb Klientów, mogliśmy dobrze rozwinąć się w tym segmencie rynku. Będziemy kontynuować te działania – mówi Thomas Leicht, CEO w Gothaer Allgemeine.

Rozwój sektora energii odnawialnej

Gothaer Allgemeine jest od kilku lat wiodącym ubezpieczycielem farm wiatrowych w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Rok 2015 pokazał, że Spółka umacnia pozycję w tym obszarze: przychody ze sprzedaży w sektorze energii wiatrowej wzrosły o 8,6%, a w sektorze energii fotowoltaicznej o 4,7%. Na całym świecie Gothaer ubezpiecza około 16 500 farm wiatrowych, z czego prawie 15 000 jest zlokalizowanych w Europie.

Czytaj również:  5. niespodziewanych efektów RODO. Jest się czego obawiać?

Gothaer Leben: Konsolidacja modelu biznesowego i dostosowanie go do zmieniającego się otoczenia rynkowego

Przypis brutto Gothaer Lebensversicherung AG w 2015 roku spadł o 6,8%, do 1 294 mln EUR ze względu na bardzo trudną sytuację rynkową oraz świadomą, selektywną ocenę ryzyka w zakresie polis ze składką jednorazową. Na początkowym etapie Spółka skupiła się na rozwijaniu produktów w obiecujących, strategicznych segmentach: programów emerytalnych, kapitałowych planów emerytalnych oraz rozwiązań biometrycznych.

Będziemy kontynuować tę ścieżkę, pracując nad odpowiednim dostosowaniem naszego modelu działania – mówi Michael Kurtenbach, CEO w Gothaer Lebensversicherung AG i Gothaer Krankenversicherung AG. – Rozwiązania dotyczące biometryki oraz planów emerytalnych są i pozostaną głównym przedmiotem naszej działalności. Na początku 2016 roku wdrożyliśmy nowe produkty w zakresie terminowych ubezpieczeń na życie. Wkrótce gotowe będą również nowe produkty ze zmienionymi zabezpieczeniami – dodaje Kurtenbach, omawiając innowacje produktowe w 2016 roku.

Gothaer Kranken: Silny wzrost w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych