Gothaer wzmacnia kapitały własne i zwiększa udział w rynku ubezpieczeń majątkowych

0

Grupa Gothaer przedstawiła 1 czerwca br. korzystne wyniki za 2015 rok osiągnięte w trudnym środowisku rynkowym: skonsolidowany zysk netto wzrósł o 14,5% do poziomu 134 mln EUR. Część zysku przeznaczono na wzmocnienie kapitałów własnych – wzrost o 3,3% do poziomu 1 837 mln EUR na koniec 2015 roku. Wynik z działalności inwestycyjnej wzrósł o 9,8% do 1 213 mln EUR. Przypis brutto, w wysokości 4,52 mld EUR, w 2015 roku pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku (+0,1%).

Segment ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych (NNW) wzrósł ponad średnią rynkową. Dzięki odnowionemu trendowi zainteresowania dodatkowymi ubezpieczeniami, Gothaer Krankenversicherung odnotowuje dalszy wzrost w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, podczas gdy segment ubezpieczeń na życie odnotował spadek spowodowany trudną sytuacją na rynku oraz świadomą selektywną oceną ryzyka w zakresie polis ze składką jednorazową.

Gothaer Allgemeine zwiększa udział rynkowy w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (NNW)

Przypis brutto Gothaer Allgemeine Versicherung AG, w wysokości 1 703 mln EUR, wzrósł o 5,3% względem roku 2014. Oznacza to, że segment ubezpieczeń majątkowych i osobowych (NNW) Gothaer rozwija się szybciej niż rynek (+2,7%) i po raz kolejny odnotowuje dynamiczny wzrost liczby Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Przykładamy dużą wagę do zapewniania kompleksowego doradztwa naszym Klientom indywidualnym i korporacyjnym. W 2015 roku szczególny nacisk położyliśmy na rozwój oferty dla Klientów korporacyjnych. Dzięki tworzeniu rozwiązań szytych na miarę, dostosowanych do indywidulanych potrzeb Klientów, mogliśmy dobrze rozwinąć się w tym segmencie rynku. Będziemy kontynuować te działania – mówi Thomas Leicht, CEO w Gothaer Allgemeine.

Rozwój sektora energii odnawialnej

Gothaer Allgemeine jest od kilku lat wiodącym ubezpieczycielem farm wiatrowych w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Rok 2015 pokazał, że Spółka umacnia pozycję w tym obszarze: przychody ze sprzedaży w sektorze energii wiatrowej wzrosły o 8,6%, a w sektorze energii fotowoltaicznej o 4,7%. Na całym świecie Gothaer ubezpiecza około 16 500 farm wiatrowych, z czego prawie 15 000 jest zlokalizowanych w Europie.

Gothaer Leben: Konsolidacja modelu biznesowego i dostosowanie go do zmieniającego się otoczenia rynkowego

Przypis brutto Gothaer Lebensversicherung AG w 2015 roku spadł o 6,8%, do 1 294 mln EUR ze względu na bardzo trudną sytuację rynkową oraz świadomą, selektywną ocenę ryzyka w zakresie polis ze składką jednorazową. Na początkowym etapie Spółka skupiła się na rozwijaniu produktów w obiecujących, strategicznych segmentach: programów emerytalnych, kapitałowych planów emerytalnych oraz rozwiązań biometrycznych.

Będziemy kontynuować tę ścieżkę, pracując nad odpowiednim dostosowaniem naszego modelu działania – mówi Michael Kurtenbach, CEO w Gothaer Lebensversicherung AG i Gothaer Krankenversicherung AG. – Rozwiązania dotyczące biometryki oraz planów emerytalnych są i pozostaną głównym przedmiotem naszej działalności. Na początku 2016 roku wdrożyliśmy nowe produkty w zakresie terminowych ubezpieczeń na życie. Wkrótce gotowe będą również nowe produkty ze zmienionymi zabezpieczeniami – dodaje Kurtenbach, omawiając innowacje produktowe w 2016 roku.

Gothaer Kranken: Silny wzrost w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych

Przypis brutto Gothaer Krankenversicherung AG wzrósł o 3,6% do 913 mln EUR. Liczba osób posiadających ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o 2,6%, przekraczając średnią rynkową i pod koniec 2015 roku wyniosła około 434 000 ubezpieczonych.

W 2016 roku nasze działania związane z cyfryzacją wchodzą w kolejny etap realizacji – mówi Kurtenbach. – Będziemy rozwijać aplikację wspomagającą proces obiegu faktur „RechnungsApp”, która zdobyła popularność wśród naszych Klientów. Planujemy przygotować jej wersję dla systemu Android. Kolejnym wdrożeniem będą podpisy elektroniczne w odniesieniu do segmentu ubezpieczeń zdrowotnych. Rozpoczęliśmy także programy współpracy ze start-upami, które umożliwią bardziej kompleksową pomoc cierpiącym na poważne choroby, takie jak szumy uszne i cukrzyca. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie lepszego i szybszego korzystania z usług eHealth – dodaje Kurtenbach, podsumowując najważniejsze cele na rok 2016.

Czytaj również:  Andrzej Gibas nowym Dyrektorem Zarządzającym SAP Polska

Agencje ratingowe potwierdzają dobre wyniki

15 kwietnia 2016 roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła po raz kolejny ocenę Gothaer Allgemeine Versicherung AG i Gothaer Lebensversicherung AG. Spółki otrzymały ocenę „A” ze stabilna perspektywą.

Kolejne potwierdzenie oceny ratingowej przez Fitch Ratings odzwierciedla stabilną pozycję Grupy Gothaer. Szeroki zakres działalności wraz z silną pozycją w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (NNW) stanowi kluczową wartość dodaną w obecnym środowisku niskich stóp procentowych – mówi dr Karsten Eichmann, CEO w Grupie Gothaer.

S&P (04.12.2015) Fitch (15.04.2016)
Gothaer Allgemeine A- A
Gothaer Leben A- A
Gothaer Kranken A-

 

Inwestycje: Rozwój takich kategorii aktywów, jak nieruchomości i sektor energii odnawialnej

Grupa Gothaer osiąga bardzo stabilne wyniki inwestycyjne niezależnie od sytuacji rynkowej, która nadal charakteryzuje się niskimi stopami procentowymi: według standardów MSSF rentowność netto Grupy za rok 2015 była na poziomie 4,3%.

Główne zmiany w 2015 roku w zakresie inwestycji polegały na zwiększeniu udziałów Gothaer Allgemeine do 5,8% oraz na rozwoju portfela dla takich kategorii aktywów, jak nieruchomości i sektor energii odnawialnej – podsumowuje Harald Epple, CFO w Gothaer. – Gothaer jest liderem na niemieckim rynku ubezpieczeniowym w zakresie inwestycji w sektorze energii odnawialnej, na miarę możliwości Grupy – mówi Epple. Na koniec roku 2015 inwestycje Grupy w tym sektorze wyniosły 664 mln EUR. – Chcemy, aby do końca 2017 roku wartość naszych inwestycji w odnawialne źródła energii była na poziomie 1 mld EUR – dodaje Epple. – W przyszłości planujemy prowadzić inwestycje w obszarze nieruchomości w segmencie opieki zdrowotnej. Aktualnie pracujemy nad utworzeniem sieci niemieckich domów opieki za pośrednictwem wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego z docelowym kapitałem własnym w wysokości 200 mln EUR. Początkowo będzie to 12 placówek.

Plany na 2016 rok: Strategia Gothaer 2020 w fazie wdrożenia

W ramach nowej strategii Gothaer 2020 adaptujemy nasz model biznesowy, dostosowując go do zmieniających się wymagań i oczekiwań naszych Klientów. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest cyfryzacja. Kluczowa jest dla nas implementacja wielokanałowej strategii dystrybucji oraz wdrożenie systemu CRM. Aktualnie, około 50% agencji ubezpieczeniowych współpracujących z Grupą Gothaer w Niemczech korzysta już z nowego systemu. Chcemy, aby do września 2016 roku korzystały z niego wszystkie agencje Gothaer. Nieustannie także prowadzimy działania rozwijające ten system – wyjaśnia dr Karsten Eichmann. Pozostałe ważne elementy nowej strategii to optymalizacja procesów, cyfrowa integracja Klientów oraz partnerów biznesowych, przegląd zakresu produktów ukierunkowany na cyfryzację oferty oraz spersonalizowane rozwiązania dla przedsiębiorstw.