JR HOLDING pozyskuje 24 mln zł na inwestycje

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Notowana na NewConnect spółka inwestycyjna JR HOLDING ASI poinformowała o zawarciu trzech umów z inwestorami instytucjonalnymi, którzy zdecydowali się powierzyć spółce środki w łącznej kwocie 24 mln zł w cenie 10 zł za jedną akcję.

Trzy podmioty w tym dwa Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Alternatywna Spółka Inwestycyjna obejmą łącznie 2,4 mln szt. nowych akcji JR HOLDING, akcje te zostaną wyemitowane w drodze wykorzystania kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Cieszymy się z zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, jest to dla nas potwierdzenie realizowanej polityki inwestycyjnej. Nie możemy jeszcze ujawnić nazw tych podmiotów, ale to kwestia czasu. Perspektywa debiutu na głównym rynku GPW, w niedługim, mam nadzieję, terminie ułatwia nam powadzenie rozmów z potencjalnymi dużymi inwestorami. Nie wszyscy z zainteresowanych mogą inwestować w spółki spoza głównego parkietu, przeniesienie notowań otwiera nam drogę do pozyskania funduszy od takich inwestorów – tłumaczy Artur Jedynak, Wiceprezes JR HOLDING.

Nowi inwestorzy zobowiązani są do wpłaty zaliczek w łącznej wartości 8 mln zł do końca marca b.r., a umowy przyrzeczone zostaną zawarte w terminie do 14 lipca 2023 r.

Witamy w akcjonariacie JRH kolejne trzy podmioty. Tym razem są to inwestorzy instytucjonalni, co pokazuje, że chcą z nami współpracować coraz więksi inwestorzy. Pozyskane kwoty przeznaczymy na dalszą dywersyfikację i rozbudowę portfela inwestycyjnego. Obecne zawirowania w otoczeniu gospodarczym przekuwamy w szansę – widzimy możliwość szybszego rozwoju. Takie sytuacje zawsze generują okazje inwestycyjne, kapitał jest ostrożniejszy dzięki czemu, dysponując gotówką, my możemy umiejętnie lokować pozyskane środki w najlepsze spółki z perspektywicznych branż. Te 24 mln zł pozwolą nam bez zakłóceń, korzystając z przewagi, powiększać portfel, a intuicja mi podpowiada, że to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo! Pracujemy nad tym, aby wyjść też po inwestycje spoza Polski – tam też szukamy szans inwestycyjnych. Chcemy być najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w regionie – deklaruje January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.