Presja fiskalna – co oznacza dla przedsiębiorców

0

Eksperci szacują, że w latach 2018-2019 deficyt sektora finansów publicznych zmierzać będzie w kierunku 3 procent PKB. Łatanie dziury budżetowej wiąże się z potrzebą zwiększenia wpływów z tytułu podatków. Dla przedsiębiorców oznacza to wzmożone kontrole i spory z organami podatkowymi.

Prognozy Banku Światowego i resortu finansów

W przyjętej Strategii Partnerstwa dla Polski na lata 2019-2024, analitycy Banku Światowego szacują, iż jeśli chodzi o skuteczność działań w zakresie ściągalności podatków, niezależnie od imponujących wyników, deficyt budżetowy Polski będzie w najbliższych latach zbliżał się do poziomu 3 procent PKB. Z treści przedmiotowego dokumentu wynika, że wzrost gospodarczy Polski zmniejszy się do około 3 procent w skali roku. Autorzy Strategii… wskazują, że pomimo wzrostu, jak również skutecznych działań administracji podatkowej, z powodu obniżenia wieku emerytalnego i wyższych wydatków związanych z inwestycjami współfinansowanymi przez UE, deficyt nadal będzie wysoki. Resort finansów zakłada, że deficyt w sektorze finansów publicznych ma spaść z 2,1 procent PKB w 2018 r. do 0,7 procent PKB w 2021 r.

Jeśli chodzi o lukę w VAT, czyli różnicę między zakładanymi a rzeczywistymi wpływami z tytułu podatku od towarów i usług, to od 2016 r. ulega ona istotnemu zmniejszeniu. Sprzyjają temu nowe rozwiązania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego, takie jak Jednolity Plik Kontrolny, split payment i pakiet paliwowy, który ukrócił nadużycia w obrocie paliwami płynnymi. Wiceminister finansów Marian Banaś ocenił, że obniżenie luki VAT z poziomu 26 do 14 procent oznacza zejście poniżej średniej europejskiej, co jest niewątpliwym sukcesem.

Podatnik musi śledzić zmiany w przepisach…

Pomysłowość ustawodawcy w opracowywaniu nowych przepisów, które mają zapewnić wysokie wpływy do budżetu wydaje się nie mieć granic. Od początku 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy obowiązkowo składają w formie elektronicznej Jednolity Plik Kontrolny obejmujący dane z ewidencji zakupów i sprzedaży prowadzonej dla potrzeb VAT. Inne dane, takie jak wyciągi z rachunków bankowych, podatnik będzie musiał przekazać na żądanie fiskusa, a kara za niewywiązanie się z tego obowiązku może wynieść nawet 2800 zł! Służby fiskusa mogą interesować się przepływami na rachunkach również bez wiedzy obywatela. Od niedawna organy Krajowej Administracji Skarbowej otrzymują bowiem informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych, a Szef KAS może żądać blokady konta w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym. Już od lipca 2018 r. w celu zwalczania nadużyć w zakresie podatku od towarów i usług organy KAS będą uzyskiwać od banków informacje o transakcjach na prowadzonych przez nie rachunkach.

Czytaj również:  Ukraińcy doceniają pracę w Polsce, ale mogą wyjechać na zachód