Rada Nadzorcza spółki ALTA w nowym składzie

Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.
Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTA wybrało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie podczas WZA zatwierdzono rezygnację Lesława Moritza z zasiadania w RN. Nowi członkowie, Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk, spełniają kryteria niezależności, co oznacza, że Rada będzie składać się wyłącznie z członków niezależnych. Radzie Nadzorczej powierzono funkcję Komitetu Audytu.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej wnoszą do niej wieloletnie doświadczenie zarówno branżowe, jak i z zakresu ekonomii i prawa.

Marek Garliński, kandydat zgłoszony przez Pana Roberta Moritza to ekspert z zakresu projektowania budowlanego z ponad 40-letnim doświadczeniem. Był prezesem firmy inżynierskiej PROCHEM, projektującej i realizującej inwestycje przemysłowe i obiekty budownictwa ogólnego. Od ponad 20 lat zasiada w Radach Nadzorczych, w części z nich jako przewodniczący. Marek Garliński pełnił także funkcje społeczne w licznych organizacjach branżowych, m.in. był wiceprezesem Rady Izby Projektowania Budowlanego, przewodniczącym Rady Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa i prezesem

Rady Fundacji Czysta Woda.

Krzysztof Kaczmarczyk, kandydat zgłoszony przez Investors TFI, jest finansistą z 18-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach, z szeroką znajomością rynków kapitałowych, giełd oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Pełni funkcję doradcy zarządu KGHM w zakresie inwestycji zagranicznych oraz strategii korporacyjnej. Był wiceprezesem ds. rozwoju i strategii w spółce EmiTel i zarządzającym w Departamencie Analiz Rynkowych Credit Suisse. Krzysztof Kaczmarczyk ma 10-letnie doświadczenie w nadzorze jako członek RN w spółkach notowanych na GPW.

Decyzję o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej podjął natomiast Lesław Moritz, który przez wiele lat aktywnie pracował na rzecz ALTA i wspierał Spółkę w realizacji jej planów. – Nadal czuję się mocno związany z ALTA. Jestem przekonany, że profesjonaliści, którzy właśnie dołączyli do Rady Nadzorczej Spółki będą skutecznie wypełniać obowiązki nadzorcze, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie. Pozostaję do dyspozycji Zarządu ALTA, o ile będzie potrzeba skorzystania z mojej biznesowej wiedzypowiedział Lesław Moritz.

Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o odwołania z Rady Nadzorczej Pana Michała Dorszewskiego,

– Rada Nadzorcza w naszej spółce zawsze pełniła ważną rolę nadzorczą i opiniodawczą. Rada pełni też obowiązki Komitetu Audytu. Cieszę się, że do tego aktywnie działającego zespołu dołączają Marek Garliński i Krzysztof Kaczmarczyk. Jestem przekonany, że będziemy wielokrotnie korzystać z ich doświadczenia. Jednocześnie dziękuję Lesławowi Moritzowi, prywatnie mojemu ojcu, za wieloletnie wsparcie, nieoceniony wkład i aktywność w Radzie Nadzorczej. Dziękuję również Panu Michałowi Dorszewskiemu, za udział w pracach Rady Nadzorczej. powiedział Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.

Rada Nadzorcza Spółki ALTA liczy pięć osób. Oprócz nowo powołanych członków, zasiadają w niej: Andrzej Karczykowski (przewodniczący RN), Adam Parzydeł i Michał Błach.