Szerokopasmowy internet dla Gminy Niepołomice

narzędzie do semantycznego audytu strony internetowej

NextiraOne Polska poinformowała o podpisaniu z Gminą Niepołomice kontraktu na budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej na terenie gminy. Inwestycja Gminy Niepołomice o nazwie „ Dostęp do internetu szansą na lepszy start w przyszłość” jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE. Wartość kontraktu wynosi 1,28 mln zł.

Realizując umowę na budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej eksperci NextiraOne dostarczą, zainstalują i uruchomią stacje bazowe i stacje abonenckie oraz radiolinie pomiędzy stacjami bazowymi sieci, a także przygotują dokumentację powykonawczą całego projektu. Ponadto dostarczą komputery do wybranych gospodarstw domowych i podłączą je do internetu wykorzystując wykonaną sieć szerokopasmową W ramach umowy firma NextiraOne przygotuje również i uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane pozwolenia niezbędne do uruchomienia sieci, co pozwoli zdjąć z urzędników gminy kwestie formalne.

„Umowa z Gminą Niepołomice jest kolejnym projektem dotyczącym bezprzewodowej sieci szerokopasmowej dla jednostki administracyjnej realizowanym przez naszą firmę. Projekt wymaga od nas dużej sprawności organizacyjnej z uwagi na szczególne procedury wynikające z realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie i kompetencje pomogą nam wykonać projekt zgodnie z umową.” – powiedział Piotr Jarmoliński, dyrektor handlowy w NextiraOne Polska.

Gmina Niepołomice to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Dzięki dobrej infrastrukturze, korzystnej lokalizacji oraz działaniom lokalnego samorządu swoje inwestycje ulokowało tu ponad 20 dużych firm i koncernów takich, jak Coca-Cola, MAN i DHL. Inwestycja, w ramach której gmina zyska bezprzewodowy dostęp do internetu jest inicjatywą realizowaną w ramach strategii „Społeczeństwo informacyjne” i programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

„Mamy nadzieję zapewnić naszym mieszkańcom usługi informatyczne na najwyższym poziomie. Współpraca z firmą NextiaOne, która ma już w tym względzie bogate doświadczenie jest tu dobrym znakiem. Chcę aby komputeryzacja i dostarczenie usług internetowych osobom do tej pory z różnych powodów wykluczonych cyfrowo pozwoliło im z większą nadzieją i pewnością spojrzeć w przyszłość”. – powiedział Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.