Warte 25 mln zł obligacje PCC Rokita trafią na Catalyst

0
GPW budynek wejscie

PCC Rokita wyemituje obligacje warte 25 mln zł. Będą one notowane na rynku regulowanym Catalyst.  

Spółka  wyemituje kolejną serię obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji. Obligacje serii BB będą pięcioletnie, oprocentowane 5,5 proc w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferta obejmie 250 tys  papierów o wartości nominalnej 100 zł każda.

Obligacje serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Możemy pochwalić się bardzo dużą sprawnością w zakresie działań formalno-prawnych związanych z wprowadzaniem obligacji do obrotu na Catalyst. Relatywnie duża płynność to jedna z istotnych zalet każdej z serii obligacji PCC Rokita – twierdzi prezes spółki, Wiesław Klimkowski.

Do tej pory spółka PCC Rokita wyemitowała obligacje o łącznej wartości 132 mln zł. Obligacje serii A o wartości 15 mln zł zostały wykupione w maju 2013, obligacje serii AA o wartości 25 mln zł zostaną wykupione 3 października.  Emisje obligacji są, obok kredytów bankowych i tegorocznej emisji akcji, głównym elementem strategii finansowania rozwoju PCC Rokita.