Wezwanie na akcje STS Holding przez Entain CEE z Grupy Entain

Mateusz Juroszek, STS CEO
Mateusz Juroszek, STS CEO

Mateusz i Zbigniew Juroszek – za pośrednictwem fundacji rodzinnych – zobowiązali się zbyć akcje w STS Holding („Spółka”), lidera rynku w Polsce, w wezwaniu na akcje Spółki ogłoszonym przez Entain CEE z Grupy Entain. Transakcja zakłada reinwestycję części wpływów ze sprzedaży akcji Spółki przez rodzinę Juroszek w Entain CEE, przedsięwzięcie Grupy Entain i EMMA Capital, które ma na celu dalszy rozwój regionalny przez umożliwienie Entain połączenie się z lokalnymi liderami rynku.

Fundacje Rodzinne Zbigniewa Juroszka i Mateusza Juroszka zamierzają sprzedać Entain 109 619 476 akcji STS Holding po cenie 24,8 złotych za akcję. Część pozyskanego kapitału przeznaczą na reinwestycję w spółkę Entain CEE, obejmując w niej 10% udziałów. Mateusz Juroszek pozostanie prezesem zarządu STS Holding S.A. oraz STS S.A., obejmując również stanowisko w Radzie Dyrektorów Entain CEE.

Entain – zgodnie z ujawnionymi informacjami, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód, ale bez względu na wynik wezwania – zamierza sfinalizować nabycie od rodziny Juroszek w ramach wezwania. Oznacza to, że Entain obejmie przynajmniej 69,94% akcji STS Holding, które obecnie należą do fundacji rodzinnych Mateusza oraz Zbigniewa Juroszka.

Entain CEE jest przedsięwzięciem notowanej na giełdzie w Londynie Grupy Entain oraz EMMA Capital, spółki inwestycyjnej z Czech. Entain CEE została założona w zeszłym roku w celu generowania wzrostu w sektorze zakładów i gier w regionie Europy Środkowej i Wschodniej przez współpracę z lokalnymi liderami rynku. W 2022 roku Entain CEE przejęło chorwackiego operatora SuperSport, krajowego lidera z ponad 50% udziałem w lokalnym rynku.

Zarząd, struktura managerska oraz plany rozwoju na polskim rynku nie ulegają zmianie w związku z transakcją. STS będzie za to mógł korzystać z wiedzy, rozwiązań, technologii, dostępu do kapitału w ramach szerokiej oraz międzynarodowej grupy kapitałowej.

Mateusz Juroszek pozostanie prezesem zarządu STS i dołączy do Rady Dyrektorów Entain CEE. Mateusz Juroszek jest prezesem zarządu STS od 2012 roku i w ciągu ostatniej dekady odegrał kluczową rolę w rozwoju STS. Mateusz Juroszek posiada rozległą wiedzę na temat branży i polskiego rynku gier, Entain z radością przyjęła wiadomość o tym, że nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu STS, a także dołączy do Rady Dyrektorów Entain CEE, pomagając w dalszym rozwoju regionalnym i realizacji strategii Entain CEE.

W naszej ocenie dołączenie STS, w proponowanym kształcie do Grupy Entain, jest obiecującym przedsięwzięciem, dającym spółce szansę do kolejnego skokowego wzrostu. STS jest największym bukmacherem w Polsce. Jesteśmy zadowoleni  ze współpracy z Entain, która oznacza synergie i atrakcyjne wyniki dla STS, Entain CEE oraz całej Grupy Entain. Ponadto doświadczenie i wiedza menedżerów z podmiotów, które są inwestorami w przedsięwzięciu takim jak Entain CEE, pozwala na połączenie naszej wiedzy eksperckiej związanej z lokalnym rynkiem wraz ze światowej klasy platformą Entain – mówi Mateusz Juroszek.