BZ WBK: Eksport w 2015 r. +7,5 proc., w 2016 r. nawet +11 proc.

0

Ekonomiści Banku Zachodniego WBK szacują, że w tym roku wartość polskiego eksportu będzie o 7,5 proc. wyższa niż w 2014 r. (ujęcie nominalne, w EUR). Prognoza na 2016 r. jest jeszcze lepsza: wzrost eksportu powinien wynieść nawet 10-11 proc. Największym wyzwaniem w kolejnych miesiącach pozostaje większa dywersyfikacja rynków zbytu oraz wzrost wolumenów eksportu do krajów pozaeuropejskich. W średnio i długoterminowej perspektywie głównym celem polskiej gospodarki musi być wzrost produkcji i eksportu towarów zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych.

polski eksportJesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo ekspansja zagraniczna polskich firm od wielu lat ma stabilny i konsekwentny charakter. Biorąc pod uwagę choćby ostanie 10 lat, za wyjątkiem kryzysowego roku 2009, wzrosty eksportu miały wartości co najmniej 6 proc., z kilkoma latami, gdzie eksport rósł nawet o 14 czy 15 proc. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że odpowiadając za prawie połowę PKB nadaje on wyjątkowy impet polskiej gospodarce: mocny i co najważniejsze trwały – podkreśla Robert Antczak, dyrektor Sprzedaży Produktów Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK.   

W mijającym roku najaktywniejsze w eksporcie były te branże, które historycznie od lat opierają swoją działalność o sprzedaż na zagranicznych rynkach: motoryzacyjna, maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych) oraz sektor rolno-spożywczy. – Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy dały ok. 4,0 mld z 9,5 mld EUR wzrostu eksportu ogółem w okresie styczeń-sierpień 2015 r. – wskazuje Marcin Luziński, ekonomista Banku Zachodniego WBK. Zwraca on także uwagę na mniejszy wartościowo, ale bardzo dynamicznie rosnący eksport sprzętu fotograficznego, optycznego, zegarków czy towarów podróżnych (walizki, torby itp.).

Marcin Luziński podkreśla, że w 2015 r. kierunki i wartości zmian wolumenów eksportu do poszczególnych części świata i do konkretnych krajów były bardzo różne. Za całościowy dodatni wynik odpowiada nasz tradycyjny kluczowy odbiorca czyli Europa, w szczególności zaś państwa takie jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja oraz Czechy. W przypadku gospodarek wschodzących sytuacja była jednak bardzo zróżnicowana. Całościowy eksport do Ameryki Południowej wzrósł o ponad 40 proc. r/r, przy czym do Meksyku wzrósł o blisko 80 proc., podczas gdy do Brazylii spadł o ok. 10 proc. Szybko rósł polski eksport do krajów Bliskiego Wschodu (głównie do Turcji), ale do krajów afrykańskich już spowolnił. Eksport na Daleki Wschód spadł, mocno poleciał w dół eksport do krajów WNP. – Summa summarum wzrost eksportu poza Europę był niestety praktycznie zerowy – mówi Marcin Luziński.

Czytaj również:  Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów po II kwartale 2018 r.: oceny Włoch i Turcji w dół