Liczba aut w wynajmie długoterminowym rośnie coraz szybciej

Sławomir Wontrucki
Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, tempo rozwoju rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce ciągle rośnie. W trzecim kwartale roku dynamika wzrostu liczby pojazdów użytkowanych w wynajmie długoterminowym osiągnęła już dwucyfrową wartość 11% r/r. Oznacza to, że branża rozwijała się szybciej o ponad półtora punktu procentowego, niż na koniec I półrocza 2016r. oraz aż o ponad dwa procent w porównaniu do pierwszego kwartału. Rosnąca wśród przedsiębiorców w Polsce popularność wynajmu długoterminowego samochodów wynika z coraz większego zainteresowania takim sposobem finansowania aut służbowych w sektorze małych i średnich firm. Bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale osiągnęła także reprezentowana w PZWLP branża Rent a Car, w przypadku której tempo wzrostu wyniosło 17,8% r/r.  

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku należące do PZWLP firmy wynajmu długoterminowego samochodów (CFM), reprezentujące ok. 80% tego rynku w Polsce, finansowały i zarządzały ponad 126,5 tys.  (126.763) pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorców w kraju w usługach Full Serwis Leasingu i Leasingu z Serwisem. Jak wynika z danych opublikowanych przez PZWLP, tempo wzrostu liczby aut w wynajmie długoterminowym jest w każdym kolejnym kwartale bieżącego roku coraz szybsze. W trzecim kwartale bowiem łączna flota firm PZWLP w usłudze Full Serwis Leasingu była większa o 11.327 aut, niż rok wcześniej. Oznacza to, że dynamika rozwoju branży wyniosła aż 11% r/r i była tym samym jeszcze wyższa, niż na koniec czerwca (9,4% r/r) oraz w pierwszym kwartale roku (8,9% r/r).

Sławomir Wontrucki
Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska

Wciąż rosnące tempo wzrostu rynku CFM wynika przede wszystkim z faktu, że obecnie z wynajmu długoterminowego korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale dynamicznie rozwija się także sprzedaż tej usługi wśród klientów z sektora małych i średnich firm – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Jeszcze kilka lat temu wynajem długoterminowy był postrzegany jako rozwiązanie zarezerwowane dla dużych korporacji. Obecnie oferta firm CFM jest już jednak w pełni dostosowana także do potrzeb i możliwości nawet najmniejszych przedsiębiorców, korzystających w swojej działalności choćby tylko z 1 samochodu.  

Wzrost branży po III kw. 2016 r. osiągnął już dwucyfrową wartość 11% r/r

Kompleksowo, prościej i taniej – małe i średnie firmy coraz bardziej przekonane do wynajmu długoterminowego samochodów

Znaczący był również udział branży wynajmu długoterminowego w całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w Polsce, czyli w kluczowym już od dłuższego czasu segmencie dla kondycji całego rynku motoryzacyjnego. Zgodnie z danymi IBRM Samar bowiem, w trzecim kwartale 2016r. firmy były nabywcami więcej niż 2/3 (aż 70,5%) wszystkich sprzedanych nowych aut osobowych w salonach w naszym kraju. Jak podaje PZWLP, w wynajmie długoterminowym znalazło się w tym czasie co piąte nowe auto osobowe (19,8%) kupowane przez firmy, czyli ponad 12,8 tys. samochodów. Większość z nich, bo nieco ponad 10 tys. pojazdów, została zakupiona przez firmy członkowskie PZWLP.

Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management
Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management

Dane po trzecim kwartale roku już po raz kolejny w ostatnim czasie uświadamiają, że rynek flotowy jest obecnie filarem rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce – mówi Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management. – Nowe samochody są bowiem kupowane w zdecydowanej większości przez firmy. Wynajem długoterminowy ma już obecnie znaczący, bo na poziomie 20%, udział w tym segmencie. Jesteśmy przekonani, że w perspektywie najbliższych kilku lat, znaczenie wynajmu długoterminowego jeszcze bardzo urośnie, a usługa ta stanie się jedną z głównych form finansowania samochodów służbowych w Polsce. Rynek flotowy przechodzi bowiem w Polsce od kilku lat dużą transformację. Pierwszy jej etap, a więc przejście na zewnętrzne finansowanie aut służbowych, przedsiębiorcy w naszym kraju mają już w zasadzie za sobą. Obecnie firmy poszukują jednak już nie tylko możliwości finansowania swoich samochodów poprzez zewnętrzne źródła, czyli np. poprzez kredyt czy klasyczny leasing, ale oczekują usług kompleksowych – zarówno finansowania floty, jak i jej pełnej obsługi. Wynajem długoterminowy stanowi nie tylko odpowiedź na takie potrzeby rynkowe, ale gwarantuje firmom również jeszcze kilka innych ważnych korzyści. Przede wszystkim usługa ta zapewnia stałe, całkowite koszty związane z finansowaniem i użytkowaniem aut, w całym okresie ich eksploatacji, co nie występuje w innych formach finansowania. Ponadto, wynajem długoterminowy jest też rozwiązaniem po prostu tańszym, dzięki optymalizacji kosztów wynikających z ekonomii skali.

Znaczący wzrost liczby aut ekologicznych – rodzący się trend czy jednorazowe zjawisko?

W liczącej na koniec trzeciego kwartału flocie ponad 126,5 tys. samochodów firm PZWLP zdecydowanie dominuje najbardziej rozbudowana pod względem obsługi aut służbowych forma wynajmu długoterminowego, a więc usługa Full Serwis Leasingu, w której znajdowało się aż 90,3% wszystkich aut. Leasing z Serwisem, który jest uproszczoną wersją najchętniej stosowanej usługi Full Serwis Leasingu, stanowił natomiast 9,7% łącznego parku pojazdów Członków PZWLP.

Jeśli zaś chodzi o strukturę jednostek napędowych stosowanych w autach flotowych, znajdujących się w wynajmie długoterminowym, to wciąż najpopularniejszym pozostaje silnik Diesla, który występuje w przypadku 72,4% aut. Na drugiej pozycji pod względem popularności znajduje się natomiast silnik benzynowy, który napędza nieco ponad ¼ samochodów (27,3%).

Auta ekologiczne, a więc napędzane silnikami hybrydowymi i elektrycznymi, mają wciąż bardzo niski udział w łącznej flocie, na poziomie 0,3%, jednakże ich liczba na koniec trzeciego kwartału znacząco wzrosła –  do łącznie 410 pojazdów (394 samochody hybrydowe i 16 elektrycznych). Dla porównania, w drugim kwartale aut tego typu było 296 (286 hybrydy, 10 elektryczne).

Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Service Lease Polska
Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Service Lease Polska

Zdecydowany wzrost liczby samochodów ekologicznych tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy to bardzo dobra informacja, która może wskazywać, że auta przyjazne środowisku mogą wreszcie zacząć upowszechniać się w polskich flotach. Na razie jednak jest zbyt wcześnie na jednoznaczną ocenę, czy mamy do czynienia z od dawna oczekiwanym trendem rynkowym, czy też jest to jednorazowe zjawisko – komentuje Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Service Lease Polska.  

Wśród najbardziej popularnych modeli samochodów na koniec trzeciego kwartału znalazły się: Skoda Octavia, Ford Focus, Skodia Fabia, Toyota Yaris oraz Opel Astra.

Branża Rent a Car rośnie 17,8% r/r po trzecim kwartale

Wysoką dynamikę rozwoju na koniec trzeciego kwartału odnotowała również, reprezentowana w PZWLP w funkcjonującej od półtora roku odrębnej strukturze organizacyjnej, branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów). Należących do organizacji 8 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów dysponowało razem ponad 14,2 tys. aut (14.266), oferowanych klientom zarówno indywidualnym, jak i firmowym w wynajmie krótkoterminowym (1 – 30 dni) oraz średnioterminowym (1 miesiąc – 2 lata). Tym samym liczba aut w branży Rent a Car w PZWLP wzrosła o 17,8% r/r. W okresie od początku lipca do końca września wypożyczalnie skupione w organizacji zakupiły razem prawie 1,9 tys. nowych aut osobowych.

Członkowie PZWLP kupują 4 na 10 nowych aut osobowych nabywanych przez firmy

Duża dynamika wzrostu liczby aut w wynajmie długoterminowym, a także w usługach Rent a Car, czyli branżach reprezentowanych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w efekcie wpływa na coraz większą rolę organizacji na rynku flotowym i motoryzacyjnym w Polsce. Biorąc pod uwagę całokształt działalności 22 firm należących do Związku, a więc przede wszystkim usługi wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów, ale również klasyczny leasing finansowy aut, firmy PZWLP zakupiły w trzecim kwartale łącznie ponad 24,5 tys. samochodów osobowych. Oznacza to, że 4 na 10 (37,9%) nowych aut osobowych kupowanych w tym czasie
w polskich salonach zostało nabytych przez Członków organizacji*.

*– Firmy PKO Leasing, Volkswagen Leasing, mLeasing i Raiffeisen Leasing Polska  są również członkami ZPL (Związku Polskiego Leasingu).