Masz zabytkowe auto? Sprawdź jak je ubezpieczyć!

0
rolls royce samochód zabytkowy

Właściciele samochodów zabytkowych mają wiele powodów do dumy, ale też muszą poświęcić więcej czasu kwestiom związanym z ubezpieczeniem pojazdu. Wyglądają one bowiem inaczej aniżeli w przypadku standardowych polis.

Zabytkowy samochód – czyli jaki?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym mianem pojazdu zabytkowego określany jest pojazd, który figuruje w rejestrze zabytków ruchomych bądź w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przepisy nie podają jednak dokładnej definicji pojazdu zabytkowego, w związku z czym przyjmuje się, iż takimi pojazdami mogą być:

  • youngtimery – auta z lat 60-80-tych XX w. utrzymane w oryginalnym stylu, ponadto niekiedy nazwa ta przypisywana jest też samochodom pochodzącym z lat 1981-1990,
  • oldtimery – termin używany w odniesieniu do pojazdów, które wyprodukowano przed 1980 r.,
  • pojazdy historyczne – to wyrażenie pojawia się Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i dotyczy pojazdów spełniających szereg wymogów.

Aby samochód mógł trafić do któregoś z powyższych rejestrów musi:

  • mieć minimum 25 lat,
  • posiadać większość oryginalnych części,
  • być wycofanym z produkcji od co najmniej 15 lat.

Polisa OC dla klasyka

O ile w przypadku zwykłych aut konieczne jest posiadanie ważnego OC przez cały rok, o tyle właściciele pojazdów zabytkowych mogą korzystać z rozwiązania w postaci okresowego ubezpieczenia OC – czas jego obowiązywania wynosi od 30 dni do 12 miesięcy. To wygodna opcja, zważywszy na fakt, iż samochody zabytkowe nie uczestniczą w ruchu drogowym na co dzień, a jedynie okazjonalnie. Warto przy tej okazji nadmienić, iż pojazdy posiadające status historycznych są w Polsce zwolnione z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC – stąd właśnie wynikają zapisy o okresowych ubezpieczeniach.

A co z dodatkowym ubezpieczeniem?

Z uwagi na to, że pojazdy zabytkowe przedstawiają wysoką wartość rynkową, historyczną oraz sentymentalną, niezbędne jest objęcie ich dodatkową ochroną, dzięki czemu właściciel będzie zabezpieczony na wypadek szkód wynikających z różnych zdarzeń takich jak np. kradzież, uszkodzenie itp. Z pomocą przychodzą tutaj niestandardowe ubezpieczenia. Dla przykładu na stronie https://www.lancasterinsurance.co.uk/insurance/classic-car-insurance/ dostępnych jest kilka wariantów polis – w zależności od tego, jaki konkretnie zakres ochrony interesuje właściciela danego pojazdu. Polisa Classic Car Insurance u powyższego brokera to właśnie przykład oferty adresowanej do właścicieli tzw. klasyków. Ubezpieczyciel w wielu obszarach idzie na rękę ubezpieczonym, np. nie określa sztywnych zasad w kwestiach modyfikacji, którym poddany zostanie samochód w trakcie obowiązywania polisy.

Za dodatkowym ubezpieczeniem pojazdu zabytkowego trzeba się dobrze rozejrzeć. Wysokość składki będzie uzależniona od kilku czynników, m.in. wieku auta, jego stanu technicznego, marki, rynkowej wartości etc. Polisy dla klasyków są oczywiście droższe niż w przypadku zwykłych pojazdów – należy zorientować się, czy wysokość ubezpieczenia nie przekroczy wartości samochodu.