Polacy wybierają Logo dla swojego kraju!

polska

Od 14 do 28 października br. odbędą się ogólnopolskie wybory Logo dla Polski. Każdy z Polaków mieszkających w kraju lub za granicą, może oddać swój głos na jedną z trzech propozycji znaku zaprezentowanych na stronie http://logodlapolski.pl/ . Wybory to inicjatywa społeczna środowisk biznesowych zrzeszonych w: Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, Krajowej Izbie Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan oraz Pracodawcach RP. Wybrany przez społeczeństwo logotyp Organizatorzy przekażą na rzecz Skarbu Państwa.

Wybory Logo

Wybory rozpoczęły się 14 października br. o godzinie 11:00 i potrwają do 28 października do 24:00. Polacy będą mogli oddać swój głosy na jeden z trzech logotypów zamieszczonych na stronie www.logodlapolski.pl. Na stronie można także znaleźć więcej informacji na temat całego projektu. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, również będą mogły wziąć udział w głosowaniu za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, który można otrzymać kontaktując się ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy Polacy posiadający obywatelstwo polskie, mieszkający w kraju i za granicą. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników głosowania, logo wraz z wszelkimi prawami zostanie przekazane na rzecz Skarbu Państwa.

Społeczny charakter przedsięwzięcia

Wybory Logo dla Polski są inicjatywą społeczną środowisk biznesowych skupionych w czterech organizacjach: SKM SAR, KIG, Konfederacji Lewiatan oraz Pracodawcach RP. Zrzeszeni przedsiębiorcy przyjęli na siebie zobowiązanie zakupu zatwierdzonej przez Radę Promocji Polski linii graficznej znaku wraz z prawami, uznając, że jest to najefektywniejszy sposób dokończenia rozpoczętej w 2004 roku pracy nad brandingiem kraju. Wszystkie koszty oraz zobowiązania wynikające z organizacji całego przedsięwzięcia, zostały poniesione przez organizatorów oraz fundatorów prywatnych. Państwo polskie nie angażowało żadnych środków finansowych.

– Widzimy dużą potrzebę wzmocnienia wizerunku Polski i polskich przedsiębiorstw za granicą. Opracowanie jednego Znaku zwiększy dynamikę rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz siłę eksportowanych marek. Już od połowy lat dziewięćdziesiątych próbowano opracować i wdrożyć oficjalne logo Polski, jednak nigdy nie udało się dokończyć tego procesu. Teraz mamy realną szansa na stworzenie jednolitej identyfikacji dla naszego kraju – powiedziała Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Ambasadorami projektu zostali m.in. Agata Passent, Szymon Majewski, Krystyna Janda, Dr Irena Eris, Rafał Patyra, Adam Małysz, Mateusz Kusznierewicz, Robert Kupisz, Natalia Przybysz, Mela Koteluk, Henryk Orfinger, Jacek Żakowski, Monika Kwiatkowska, Jan Englert, Marysia Góralczyk, Piotr Koterski, Paweł Zygmunt, Kasia Zygmunt, Andrzej Pągowski, Wojciech Szpil, Marcin Beme, Andrzej Arendarski, Sławomir Stępniewski, Łukasz Misiukanis, Adam Jesionkiewicz, Zbigniew Jagiełło, a także dr Magdalena Ogórek. Wszyscy ambasadorowie zaangażowali się w projekt charytatywnie.

Creative Tension – Twórcze Napięcie, historia znaku

Udostępnione trzy propozycje Logo Polski zostały opracowane przez Saffron Brand Consultans. Ich autorem jest światowej sławy ekspert w dziedzinie budowania marek – Wally Olins, który 10 lat temu, na zaproszenie KIG, rozpoczął prace nad brandingiem Polski. Olins doradzał w zakresie budowania tożsamości marki, identyfikacji wizualnej i komunikacji m.in. Hiszpanii, Portugalii, Londynowi i Nowemu Yorkowi. Przyjęta koncepcja linii graficznej znaku, zbudowana w oparciu o ideę Creative Tension – Twórczego Napięcia, jest następstwem trwających od półtora roku prac nad stworzeniem spójnej komunikacji marki Polska. W październiku 2013 roku, Radzie Promocji Polski udało się jednogłośnie zatwierdzić dokument: „Zasady Komunikacji marki POLSKA”, przygotowanego przez ekspertów Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i Związku Firm Public Relations. Dzięki temu możliwe były kolejne kroki, takie jak zatwierdzenie przez Radę linii graficznej, na podstawie, której powstały trzy znaki. Ostateczny wybór pozostawiono obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu mamy okazję zdecydować jaki logotyp będzie reprezentował nasz kraj.

– Obecnie obchodzimy trzy rocznice: 25-lecie odzyskania wolności, 15-lecie wejścia do NATO oraz 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. Zasłużyliśmy na posiadanie jednego znaku, który w pełni obrazuje nasze podejście do świata, energię, niepokorność i kreatywność. Polacy często nie akceptują zastanej rzeczywistości i narzuconych reguł, dlatego w zgodzie z naszymi narodowymi cechami pierwszy raz w historii to społeczeństwo wybierze logotyp swojego kraju. Pod projektem podpisały się wszystkie instytucje zajmujące się promocją Polski, dzięki temu jesteśmy naprawdę blisko stworzenia jednolitej identyfikacji wizualnej kraju – dodaje Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu, Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Polska jak sprężyna

Idea Creative Tension została wyrażona poprzez sprężynę, która odnosi się do charakteru i energii wyzwolonej w Polakach dzięki odzyskaniu wolności i gospodarce wolnorynkowej. Symbol sprężyny pokazuje nasz potencjał, nasze niepokorne, ale jednocześnie konstruktywne podejście do świata. Odnosi się również do historii Polski – im bardziej, jako naród, byliśmy przytłaczani, tym bardziej emitowaliśmy większą energią, odradzaliśmy się silniejsi i dynamiczniej działaliśmy. Jesteśmy w stanie napięcia, które wyzwala energię i pobudza nas do działania – zupełnie jak sprężyna. Polacy zawsze próbowali osiągać to, co wydawałoby się niemożliwe – i często im się to udawało. Polska zasila świeżymi pomysłami, przeżyciami i zaangażowaniem.

– KIG podjął pierwsze próby pracy nad brandingiem Marki Polska już w 2004 roku, kiedy to na nasze zlecenie Wally Olins przygotował koncepcję Creatvie Tension. Opracowana koncepcja sprężyny jest zwieńczeniem tych prac i w pełni oddaję idee Twórczego Napięcia. Potrzebny nam jest silny, integrujący działania promocyjne znak, który nie zastąpi GODŁA czy FLAGI będących oficjalnymi symbolami naszego państwa. Stanowić będzie jednak wizytówkę polskich produktów, usług i naszej zdolności do zmian, kreatywnych poszukiwań i innowacyjnych rozwiązań – podsumował Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Logo a potrzeby kraju

Pomyślność danego kraju jest w dużej mierze uzależniona od rozwoju gospodarczego. Rozwój ten, na każdym polu: ekonomicznym, obywatelskim, politycznym, edukacyjnym czy kulturalnym, może być bardziej dynamiczny dzięki posiadaniu marki o dobrej reputacji. Budowanie marki opiera się w dużym stopniu na efektywnej komunikacji i jednolitej, spójnej identyfikacji wizualnej. Dlatego wprowadzenie jednego logotypu ma kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku i skojarzeń z Polską i Polakami.

– Bardzo liczymy, że uda się usystematyzować identyfikację wizualną Polski i docelowo wprowadzić jeden Znak dla wszystkich instytucji publicznych, a także polskich firm działających na rynkach zagranicznych. W długim okresie pozwoli to wspólnie budować pozytywny wizerunek Polski, Polaków i polskich produktów. W coraz bardziej globalizującym się świecie i gospodarce skuteczna, nowoczesna komunikacja jest jednym
z ważniejszych czynników decydującym o sukcesie. Podstawą budowania silnej marki kraju jest kojarzenie jej z silnymi markami produktów, miast, regionów, ludzi, oraz wydarzeń kulturalnych. – powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na stronie www.logodlapolski.pl oraz na stronach organizatorów, patronów i partnerów medialnych 3 listopada br.

Powiernicy znaku: PKO BP, Totalizator Sportowy;
Mecenasi znaku: Adamed, Dentsu Aegis Network;
Partnerzy strategiczni: Wp.pl, TVN, Gazeta Wyborcza, Radio Zet;
Partnerzy wspierający: The Warsaw Voice, Forbes, Bankier.pl. Money.pl, Culture.pl, New Age Media, Do Rzeczy, ThinkTank, Hash FM, Szkoła Liderów Polonijnych;
Patronat honorowy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

***
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 96 podmiotów – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i ambientowe. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Media Trendy i KTR.

Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots. http://skmsar.org/

Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku i jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, łączy ponad 150 organizacji biznesowych. Wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie, jak również na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy nahttp://www.kig.pl/ .

Konfederacja Lewiatan to najbardziej wpływowa organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Skupia w związkach branżowych i regionalnych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie 750 tys. osób. Jako jedyna polska organizacja ma swoje biuro w Brukseli. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz BUSINESSEUROPE – największej organizacji biznesu w Europie. Zapraszamy na http://konfederacjalewiatan.pl/

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, obecnie reprezentują 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Prezydentem Organizacji jest dr Andrzej Malinowski. Pracodawcy RP należą do Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), a także do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC). Zapraszamy nahttp://www.pracodawcyrp.pl/