Polska gospodarka wciąż w świetnej kondycji

0

Polska gospodarka dobrze broniła się w maju przed skutkami osłabienia wzrostu gospodarczego w Eurolandzie, a zwłaszcza w Niemczech. Natomiast wynagrodzenia nadal rosną szybko i takie tempo może utrzymać się przez cały rok.

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% niż przed rokiem i wyniosło 6210,2 tys. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,0% r/r i wyniosło 4696,59 zł.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,2%.

– Słabnąca koniunktura w Europie nie odbiła się negatywnie na polskiej gospodarce – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Wzrost odczuwalnych dochodów pracowników będzie nadal duży, w maju fundusz płac był wyższy o ponad 10 proc. w porównaniu do maja 2017 r.

Czytaj również:  Sytuacja Polek na rynku pracy szybko się poprawia. Luka płacowa jest już jedną z najniższych w Europie