Zainteresowanie domeną .pl wciąż wysokie – raport NASK za IV kw. 2016 r.

0

W czwartym kwartale 2016 roku w domenie .pl zarejestrowano łącznie 247 605 nowych nazw, a co trzecia umowa na rejestrację i utrzymanie nazwy domeny .pl zawierana była za pośrednictwem spółki nazwa.pl.

W minionym roku rejestr domeny .pl zwiększył się o 1 055 971 nazw. Oznacza to, że w 2016 roku nową domenę rejestrowano średnio co 30 sekund. Na koniec minionego roku rejestr liczył 2 703 165 aktywnych nazw, zarejestrowanych przez 1 025 472 abonentów. Warto zauważyć, że na koniec 2016 r. rejestr rodzimej domeny znajdował się na 6 pozycji spośród największych rejestrów z krajów Unii Europejskiej.

– Roczny wolumen nowych rejestracji nazw w domenie .pl od kilku lat oscyluje wokół 1 mln adresów, za wyjątkiem rekordowego 2015 roku, kiedy to zrealizowano 1,12 mln zamówień. Osiągnięcie przez rejestr poziomu 3 mln obsługiwanych nazw będzie zależne od efektywności odnowień, który to wskaźnik w ujęciu 3 kwartałów 2016 roku wykazywał nieznaczny trend zniżkowy – mówi Anna Konieczna, Menedżer Produktu w nazwa.pl sp. z o.o.

Nazwy w rejestrze domeny .pl najczęściej rejestrują abonenci posiadający polski adres (niemal 95%), przy czym najwięcej nazw w ubiegłym roku zarejestrowali mieszkańcy województwa mazowieckiego (ponad 25% wszystkich nazw). Najmniejszą aktywność zanotowano w świętokrzyskim.

raport NASK za IV kw. 2016 r.
Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu NASK za IV kw. 2016

W ostatnim kwartale 2016 roku największą grupę abonentów rejestru (23,36%) obsługiwała nazwa.pl, utrzymując tym samym – nieprzerwanie od czwartego kwartału 2013 roku – pozycję lidera rynku. Jednocześnie udział krakowskiej spółki w obsłudze nazw w domenie .pl wyniósł 20,53%, cechując się najwyższą dynamiką wzrostu wśród polskich rejestratorów.

raport NASK za IV kw. 2016
Źródło: Opracowanie własne na postawie raportu NASK za IV kw. 2016

Wśród abonentów domeny .pl nadal dominują organizacje i przedsiębiorstwa. Zaledwie co trzecia nazwa w rejestrze w 2016 roku była utrzymywana na rzecz osoby fizycznej. W IV kwartale ta dysproporcja była jeszcze większa i wynosiła odpowiednio 70% do 30%.

Na koniec grudnia 2016 roku w Programie Partnerskim NASK uczestniczyło 212 rejestratorów z 26 krajów świata, w tym 130 z Polski.

Czytaj również:  NEXERA buduje sieć i podwyższa kapitał do ponad 100 mln zł