Rada Prezesów Star Alliance mianowała Jeffreya Goh na stanowisko Prezesa Zarządu Star Alliance z dniem 1 stycznia 2017 w związku z przejściem Marka Schwaba na emeryturę z końcem bieżącego roku.

„Ta wcześnie podjęta decyzja stanowi fundament umożliwiający łatwe przejęcie przywództwa na najwyższym szczeblu spółki zarządzającej Sojuszem” – wyjaśnił Calin Rovinescu, Przewodniczący Rady Prezesów. „Mark Schwab kierował Sojuszem w ważnym okresie. Po trwającym ponad dekadę procesie przyłączania do Sojuszu nowych linii lotniczych na ważnych i strategicznych rynkach na całym świecie, obecnie celem Star Alliance jest ściślejsza integracja usług, systemów i procesów związanych z obsługą klienta”.

„Wybierając Jeffreya Goh, postawiliśmy na doświadczonego specjalistę w dziedzinie lotnictwa, znanego i szanowanego przez należące do Sojuszu linie lotnicze, który będzie w stanie nim kierować w nadchodzących latach, w szybko zmieniającym się świecie globalnego lotnictwa charakteryzującym się dużą konkurencyjnością”.

„Ostatnie pięć lat było niezwykle wzbogacającym doświadczeniem w mojej karierze zawodowej, w której przez 42 lata byłem związany z lotnictwem” – powiedział aktualny Prezes Zarządu Star Alliance Mark Schwab. „To emocjonujące wyzwanie, by inicjować zmiany i postęp w tak wielokulturowym środowisku, dążąc do wyjścia naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów linii lotniczych na całym świecie. Jestem przekonany, że nasz sojusz Star Alliance ma idealną pozycję wyjściową do budowania wspaniałej przyszłości”.

„To dla mnie prawdziwy zaszczyt” – stwierdził Jeffrey Goh. „Chciałbym podziękować Radzie Prezesów za pokładane we mnie zaufanie. Jest kwestią o zasadniczym znaczeniu, by nie tylko dostarczać większą wartość należącym do Sojuszu liniom lotniczym, lecz także nieustannie dążyć do ulepszeń i innowacji w interesie ponad 600 milionów klientów, którzy każdego roku podróżują liniami należącymi do Star Alliance. Cieszę się, że będę mógł kontynuować wielkie dzieło moich poprzedników i ściśle współpracować z liniami lotniczymi zrzeszonymi w Star Alliance, dbając o to, byśmy pozostali największym sojuszem linii lotniczych na świecie”.

Jeffrey Goh pełni obecnie funkcję Dyrektora Operacyjnego i Radcy Prawnego Star Alliance, odpowiada za rozwój strategii i zwiększanie liczby członków, zasoby ludzkie, wspólne projekty sourcingowe i paliwowe, jak również kwestie prawne, finansowe i zarządzanie projektami. Jeffrey Goh dołączył do Star Alliance w 2007 roku, dokąd przeszedł z Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), natomiast wcześniej pracował jako wykładowca prawa i czynny prawnik. Uzyskał stopień doktora w dziedznie zasad i polityki regulowania konkurencji i ustanawiania regulacji w przedsiębiorstwach lotniczych.