2017 – kolejny rok wzrostu branży ochrony osób i mienia – podsumowanie

0
Jacek Pogonowski, prezes zarządu Konsalnet
Jacek Pogonowski, prezes zarządu Konsalnet

Rok 2017 był dla rynku ochrony osób i mienia kolejnym rokiem dynamicznych zmian i wzrostu, zanotowanych pomimo wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Potwierdzają to prognozy Deloitte zgodnie z którymi wartość rynku ochrony osób i mienia w Polsce na koniec bieżącego roku powinna przekroczyć 10 mld zł, przy ponad 13% wzroście w ujęciu rok do roku.

Rynek security wzrósł pomiędzy 2016 a 2017 r. o ok. 14% (w porównaniu do 10% wzrostu pomiędzy 2015 i 2016 r.), a sprzedaż segmentu cash handling zwiększyła się w tym okresie o 2% podczas gdy w latach 2015 -2016 wzrost sięgnął 3%. Główną siłą napędową wzrostów były ozusowanie oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej od umów cywilno-prawnych.

„Rynek ochrony osób i mienia będzie nadal rósł w najbliższych latach. Prognozowany średnio roczny wzrost rynku w latach 2017-2021 szacowany jest na 3% To bardzo dobra perspektywa.” – podkreśla Jacek Pogonowski, Prezes Zarządu Konsalnet Holding

Wzrost roli technologii

Coraz większe znaczenie w branży ochrony ma zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów. Zyskują na popularności rozwiązania łączące zaawansowany monitoring wizyjny połączony z mobilną ochroną. Dzięki temu pracownik ochrony, w bieżącej ocenie sytuacji, może wesprzeć się nie tylko swoim doświadczeniem, ale również najnowszej generacji technologiami.

Konsalnet rozwija rozwiązania opierające się na optymalnym połączeniu człowieka z techniką. Przykładem takich rozwiązań może być wdrożony ostatnio nowoczesny system monitoringu Konsalnet ICCTV, stanowiący połączenie inteligentnej analityki obrazu z weryfikacją zdarzeń, który bardzo dobrze się sprawdza w ochranianych obiektach. Usługa ta pozwala zarówno na podniesienie poziomu ochrony jak również na wygenerowanie oszczędności po stronie naszego klienta” – mówi Tomasz Wojak, Wiceprezes Zarządu Konsalnet Holding.

Coraz więcej uwagi czołowi przedstawiciele branży ochrony poświęcają również analizie zbiorów danych i odpowiedniemu przewidywaniu zdarzeń. Dzięki nowym rozwiązaniom z tego obszaru klient może zobaczyć wyzwania przed jakimi stoi w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia.

Czytaj również:  Dlaczego jednostki samorządowe są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców?

Postępująca konsolidacja

Sześć największych firm posiada około 30 procent udziału w rynku. Trzy największe podmioty to: Konsalnet (z udziałem około 9%), Solid Security (z udziałem około 9%) oraz Grupa Impel (w odniesieniu do części usług świadczonych przez tę grupę na rynku ochrony osób i mienia) z udziałem rynkowym około 7%. Pozostałe podmioty posiadają znacząco niższe udziały rynkowe, nieprzekraczające 3-4%. Zdaniem ekspertów największe firmy z tego sektora staną się w najbliższych latach inicjatorami konsolidacji na rynku. Dla mniejszych firm rozwiązaniem będzie szukanie dla siebie nisz.

Konsolidacja to długotrwały proces. Niska koncentracja polskiego rynku ochrony osób i mienia przejawia się w relatywnie niewielkich udziałach w rynku największych podmiotów. Niemniej Konsalnet po latach udanej konsolidacji osiągnął około 9% udział w rynku, dzięki czemu stał się wiodącą firmą sektora ochrony osób i mienia w Polsce zarówno pod względem wielkości jak i jakości usług. Dzięki temu polski rynek coraz bardziej zmierza w kierunku zachodnich standardów, a ochrona staje się bardziej sektorem nowoczesnym ze zwiększającym się udziałem wysoce wykwalifikowanych pracowników. Przed rynkiem ochrony osób i mienia można zauważyć dobre perspektywy rozwoju.” – dodaje Jacek Pogonowski, Prezes Zarządu Konsalnet Holding.