Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2019 r.

0
GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 3,6% rdr do 13,7 mld zł w kwietniu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 20,8% rdr do poziomu 413,9 tys. szt. w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect o 26,5% rdr do poziomu 99,9 mln zł w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,1% rdr do 89,9 mln zł w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost obrotu ETF-ami o 108,3% rdr do 11,0 mln zł w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 3,3% rdr do poziomu 189,8 mln zł w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 30,2% do poziomu 2,9 TWh w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 96,1% rdr do 11,2 TWh w kwietniu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 3,8% do 6,1 TWh w kwietniu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 14,0 mld zł w kwietniu 2019 r., czyli o 3,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w kwietniu 2019 r. o 3,6% rdr do poziomu 13,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w kwietniu 2019 r. 686,2 mln zł, o 3,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2019 r. wyniosła 60 145,50 pkt i była o 0,4% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 26,5% rdr do poziomu 99,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu wzrosła o 16,3% rdr i wyniosła 85,1 mln zł.

W kwietniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 413,9 tys. szt., czyli o 20,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 26,2% rdr do poziomu 223,7 tys. szt.

W kwietniu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,1% rdr do poziomu 89,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 108,3% rdr do 11,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,0 mld zł na koniec kwietnia 2019 r. wobec 79,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2019 r. o 3,3% rdr do poziomu 189,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w kwietniu 2019 r. 33,3 mld zł i była o 5,9% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2019 r. wyniósł 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 0,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 30,2% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 3,9% rdr do poziomu 15,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w kwietniu o 96,1% rdr do 11,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 23,9% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 131,7% rdr do poziomu 8,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[3], na rynku spot wyniósł w kwietniu 2019 r. 6,1 TWh, co oznacza wzrost o 3,8% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 173,0% rdr osiągając w kwietniu 2019 r. poziom 38,1 ktoe[4].

Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec kwietnia 2019 r. wyniosła 639,92 mld zł (149,17 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec kwietnia 2019 roku 1 266,9 mld zł (295,3 mld EUR).

Na Głównym Rynku w kwietniu 2019 r. zadebiutowała spółka Pharmena (przejście z NewConnect bez oferty akcji).

Na NewConnect w kwietniu 2019 r. zadebiutowały spółki Massmedica (oferta prywatna o wartości 1,14 mln zł) oraz CM International (oferta prywatna o wartości 120 tys. zł).

W kwietniu 2019 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] Z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)

[3] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[4] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe