9.6 C
Warszawa
poniedziałek, 21 września, 2020

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Ministerstwo Gospodarki oczekuje, że produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie we wrześniu o 1 proc. – Analitycy Ministerstwa Gospodarki  oczekują nieznacznego wzrostu produkcji we wrześniu, która w porównaniu z wrześniem 2013 r. powinna wzrosnąć o blisko 1 proc. – poinformował resort w komunikacie. Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu była o 1,9 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem...
Zarząd rezerwy federalnej podtrzymał na posiedzeniu 17 września twierdzenie, że stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie jeszcze przez „dłuższy czas". Program skupu aktywów został obcięty do 15 mld dolarów miesięcznie. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaja  na rekordowo niskim, bliskim zera pozimie. Fed zamierza rozważyć ich podniesienie najwcześniej w przyszłym roku. Zgodnie z oczekiwaniami...
W czwartek Szkoci staną przed historyczną szansą uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii. Według ostatnich sondaży przewagę mają jednak zwolennicy pozostania w Zjednoczonym Królestwie, którzy obawiają się negatywnych konsekwencji dla gospodarki. Ich zdaniem przewyższą one korzyści, jakie uzyskałaby Szkocja, m.in. większe wpływy z wydobycia ropy naftowej do lokalnego budżetu. Szokiem dla gospodarki Szkocji może...
Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezydenta organizacji Pracodawcy RP, fundusze unijne uchroniły Polskę od kryzysu gospodarczego. Już wkrótce do Polski popłynie kolejny strumień unijnych pieniędzy. Z nowej perspektywy do kraju trafi 85,5 mld euro. Dużą rolę podczas aplikowania o środki unijne przez małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. – To,...
Kolejne dane z gospodarki za sierpień potwierdziły, że polska gospodarka spowalnia. Zdaniem Dariusza Winka, głównego ekonomisty banku BGŻ, w III kwartale możemy się spodziewać wzrostu gospodarczego na poziomie 2,8 proc. – Spadek zamówień eksportowych i kolejne sankcje między Unią a Rosją powodują słabsze odczyty z branży przemysłowej, a za nimi pójdą kolejne, np....
W sierpniu produkcja przemysłowa spadła o 1,9 proc. rok do roku, a budowlano-montażowa o 3,6 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. To wyniki gorsze od oczekiwanych, gdyż ekonomiści spodziewali się niewielkiego wzrostu produkcji – o 0,7 proc. W ciągu ośmiu miesięcy 2014 roku przedsiębiorstwa przemysłowe odnotowały wzrost o 3,4 proc., zaś budowlane – o 5,2 proc. Ceny produkcji...
W sierpniu produkcja przemysłowa spadła o 1,9 proc. rok do roku, a budowlano-montażowa o 3,6 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. To wyniki gorsze od oczekiwanych, gdyż ekonomiści spodziewali się niewielkiego wzrostu produkcji – o 0,7 proc. W ciągu ośmiu miesięcy 2014 roku przedsiębiorstwa przemysłowe odnotowały wzrost o 3,4 proc., zaś budowlane – o 5,2 proc. – Nasze...
Chiny z 1,3 mld mieszkańcami i PKB per capita sięgającym 9,2 tys. dolarów (2013 r.) są dziś drugą gospodarką świata. Jednak Państwo Środka w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat czeka spowolnienie gospodarcze. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, aby powstrzymać ten trend, Chiny muszą zmienić profil swojej gospodarki na...
Rada Polityki Pieniężnej będzie dyskutować w październiku o tym, czy obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czy może o 50 – zapowiada Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP. Zastrzega jednocześnie, że decyzja o obniżce nie jest przesądzona, jednak zdecydowana większość ekonomistów spodziewa się poluzowania polityki pieniężnej. Również rynki wyceniają, że RPP obniży łącznie stopy procentowe o 50,...
Wskaźnik dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa spadł we wrześniu o 0,2 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca - podało Bureau for Investment and Economic Cycles. – Od maja, kiedy to wskaźnik osiągnął swój ostatni lokalnych szczyt, jego zmiany były niewielkie. Oznacza to brak poprawy, ale jednocześnie nie pogarszanie się ekonomicznej sytuacji...
W środę Rezerwa Federalna przedstawi nowe prognozy dotyczące gospodarki USA, w tym prognozowanych stóp procentowych. Po serii dobrych danych makroekonomicznych inwestorzy czekają na wystąpienie przewodniczącej Fed Janet Yellen, która może wysłać sygnał o potrzebie wcześniejszego odejścia od polityki zerowych stóp procentowych. Rynki obligacji już zaczęły wyceniać taką perspektywę. – Wydaje mi się,...
Wartość obrotów powinna wzrosnąć w 2016 r. do 8 proc. z 2,5 proc. w 2013 r. - podał bank HSBC prezentując swoje prognozy handlowe dla Polski i świata. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanBank HSBC co pół roku publikuje prognozy handlowe dla świata, a także dla Polski. Te...
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014  wyniosło w  Polsce 5 534 600 osób – podał Główny Urząd Statystyczny. Było to o 0,1 proc. więcej niż w lipcu i 0,7 proc więcej niż przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw przekraczało w sierpniu 3893 zł i było wyższe o 3,5 proc niż przed rokiem. Jednocześnie wynagrodzenie to spadło...
W sierpniu ceny w Polsce wzrosły o 0,5 proc., jeśli nie liczyć cen żywności i energii, podał Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że spadające ceny żywności i energii obniżają wskaźnik o 0,8 pkt proc. Inflacja bazowa, czyli wzrost cen towarów i usług, nie licząc żywności i energii, wyniósł w sierpniu 0,5 proc. To o 0,8 pkt proc. więcej niż po uwzględnieniu...
Indeks ZEW wskazujący na nastoje panujące w niemieckiej gospodarce spadł we wrześniu do poziomu 6,9 z 8,6 punktu w sierpniu. To lepszy wynik od oczekiwanego przez ekonomistów spadku do poziomu 5 punktów. Znacznie gorzej niemieccy analitycy i inwestorzy instytucjonalni postrzegają obecną sytuację niemieckiej gospodarki. Obrazujący ją wskaźnik spadł do 25,4 pkt i jest to spadek...
Zgodnie z wynikami analizy PMR, zawartej w raporcie „Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019” rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 8,7 mld zł w 2013 roku, co stanowiło wzrost tylko o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy...
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły w lipcu o 0,3 proc. w ujęciu rocznym i 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym - podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Po raz drugi od 1989 roku mamy do czynienia ze spadkiem cen w ujęciu rocznym (pierwszy był w lipcu br.)....
W sierpniu średni poziom cen był o 0,3 proc. niższy niż rok temu. To już drugi miesiąc z rzędu spadku cen, co wywołuje obawy części ekonomistów. Ich zdaniem jest to groźne zjawisko i RPP powinna szybko działać, by powstrzymać utrwalenie się deflacji. Przeciwnego zdania jest Ryszard Petru. W jego ocenie nie ma powodów do...
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że: W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2014 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał - równowartość 14,1 mln EUR (59,2 mln PLN), odsetki - równowartość 13,1 mln EUR (54,9 mln PLN). Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec...
W okresie styczeń - sierpień 2014 r. oszacowano: dochody budżetu państwa na kwotę    184.486,9 mln zł, wydatki budżetu państwa na kwotę   209.123,3 mln zł, deficyt budżetu państwa na kwotę    26.636,4 mln zł.
Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że do końca sierpnia tegoroczne dochody budżetu przekroczyły 184,4 mld zł z zaplanowanych na cały rok ponad 277,7 mld zł. To oznacza, że wpływy budżetowe zostały zrealizowane w 66,4 proc. Wydatki państwa zrealizowano w tym czasie w 64,3 proc. wydając ponad 209,1 mld zł z zaplanowanych na cały rok przeszło...
Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 w stosunku do lipca 2014 r. wyniósł 99,6. To oznacza, że ceny obniżyły się o 0,4 proc. W skali roku ceny spadły w sierpniu w o 0,3 proc.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego większości najbogatszych krajów świata. W tym roku PKB strefy euro wzrośnie – zgodnie z prognozą OECD – o 0,8 proc, a nie jak szacowano wcześniej o 1,2 proc. W roku 2015 gospodarka Eurolandu ma się rozwinąć o 1,1 proc, a nie o 1,7 jak szacowano wcześniej. Niemcy, największy partner...
Strefa euro miała w lipcu 2014 21,2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym, przy 18 mld w lipcu 2013 – podał Eurostat. W czerwcu 2014 ta nadwyżka wyniosła 16,7 mld w porównaniu z 15,7 mld nadwyżki w czerwcu 2013 roku. Eksport państw strefy euro do Polski wyniósł od stycznia do lipca 80,6 mld euro i wzrósł w ciągu...
Wskaźnik Przyszłej Inflacji sporządzany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wzrósł we wrześniu o 0,4 punktu w porównaniu z sierpniem.  Oznacza to, że nie ma poważnego zagrożenia powrotem wyższej inflacji. – Był to niewielki wzrost wobec dominującej od maja tendencji do spadu wskaźnika – podkreśla Biuro w komunikacie. – Spośród dziewięciu jego składowych w tym miesiącu cztery działały...
Zadłużenie sektora finansów publicznych było w I półroczu 2014 o 88,7 mld zł (10,1 proc.) mniejsze niż pod koniec zeszłego roku. Jak informuje Ministerstwo Finansów zadłużenie to wyniosło w II kwartale 793,57 mld zł, i było w porównaniu z kwartałem poprzednim wyższe o 1,5 proc.  Było to spowodowane umorzeniem w lutym 2014 r. skarbowych papierów wartościowych w efekcie...
W Polsce produkuje się od 215 tys. a 300 tys. litrów zagęszczonego soku jabłkowego rocznie – na ten cel trafia co najmniej 1,5 mln ton jabłek. W związku jednak ze słabnącym od lat popytem na soki i nektary w Europie Zachodniej, czyli u głównych odbiorców pochodzącego z Polski półproduktu, zmniejsza się również...
Ministerstwo Finansów informuje, że banki UBS i Deutsche Bank otrzymały mandat na zorganizowanie emisji obligacji nominowanej we frankach szwajcarskich. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od warunków rynkowych.
Polska gospodarka ledwo uniknęła recesji w 2013 r., kiedy produkcja budowlana skurczyła się w półtora roku o blisko 40 proc. W tym czasie upadło kilkaset firm budowlanych, a główną przyczyną była wadliwa ustawa Prawo zamówień publicznych. Bez zmiany regulacji jeszcze gorszy scenariusz może wystąpić w 2020 r. – ostrzega Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Firmy...
Polski eksport przez pierwsze siedem miesięcy roku wyniósł ponad 93,8 mld euro i był o 5,5 proc wyższy od ubiegłorocznego. Import w tym czasie przekroczył 94 mld euro i wzrósł o 4,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Deficyt w polskim handlu zagranicznym wynosi 171 mln euro. Najważniejszymi odbiorcami polskich towarów pozostają kraje Unii Europejskiej, gdzie trafia...

NAJCIEKAWSZE INFORMACJE

kryzys

Europejscy konsumenci nadal głęboko w lesie

Wszystkie oczy skierowane są obecnie na europejskich konsumentów, gdyż to prywatna konsumpcja jest kluczem do stwierdzenia formy i szybkości powrotu do normalności po pandemii...

KOMENTARZE WALUTOWE

Maciej Przygórzewski, główny analityk Walutomat i Internetowykantor.pl

Ropa dalej drożeje

Rynek surowców energetycznych odrabia straty wywołane nadmierną produkcją względem popytu. Teraz pomógł huragan, ale rynek dalej jest niestabilny i bez reakcji OPEC szybko możemy...
Dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers

Dlaczego RPP chce osłabienia złotego?

Rada Polityki Pieniężnej chce, aby złoty był słabszy. Na kurs polskiej waluty nie powinno to jednak wpłynąć, złoty może być słabszy z innych powodów. -...

GIEŁDA I INWESTYCJE

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

GPW planuje przejąć Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji odkupienia od Banku 65% udziałów w giełdzie armeńskiej...

TRENDY BIZNESOWE

Krajobraz po bitwie. Wyniki sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020 roku

Polskie przedsiębiorstwa relatywnie dobrze poradziły sobie z wyzwaniami biznesowymi, jakie postawiła przed nimi pierwsza faza kryzysu COVID-19 – wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów...
Roof With Photovoltaic System

Nowe prawo budowlane: instalacje fotowoltaiczne bezpieczniejsze, ale bardziej kosztowne

19 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Wprowadza ona m.in. nowe obowiązki dla planujących instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5...
zus

Pełna składka ZUS od każdej umowy zlecenia

Temat pełnego oskładkowania umów zlecenia powraca jako przedmiot prac legislacyjnych. Wprowadzenie zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia planowane było już dużo wcześniej, jednak prace...
Handel przyspiesza z cyfryzacją. Pierwsze centra handlowe w pełni zautomatyzowały swoje programy lojalnościowe

Handel przyspiesza z cyfryzacją. Pierwsze centra handlowe w pełni zautomatyzowały swoje...

Blisko 2/3 Polaków należy do przynajmniej jednego programu lojalnościowego, a 72 proc. korzysta z niego w aplikacji mobilnej. Galerie stawiają mocny akcent na ich wygodę i rozbudowę...
kryzys

Europejscy konsumenci nadal głęboko w lesie

Wszystkie oczy skierowane są obecnie na europejskich konsumentów, gdyż to prywatna konsumpcja jest kluczem do stwierdzenia formy i szybkości powrotu do normalności po pandemii...