Historycznie najwyższy poziom zysku netto Grupy Kapitałowej GPW

0
  • GK GPW wypracowała w II kwartale 2017 r. 41,9 mln zł zysku netto (wzrost o 51,2% kdk)
  • EBITDA osiągnęła poziom 56,1 mln zł (wzrost o 30% rdr)
  • Wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów
    w historii 43,1% (spadek o 15,7% kdk i 15,6 rdr) w II kwartale 2017 r.
  • Wzrost przychodów na rynku towarowym o 12,2% rdr i 1,0% kdk

W II kw. 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowy kwartalnie zysk netto w wysokości 41,9 mln zł (wzrost o 51,2% kdk) i wypracowała 87,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek (3,7%) wobec I kwartału 2017 r., najlepszego w historii Grupy GPW pod względem przychodów. W stosunku do II kw. ubiegłego roku przychody wzrosły o 17,7%. Najwyższy w historii poziom osiągnął zysk EBITDA – 56,1 mln zł w II kw. 2017 r.

– Za nami dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa GPW wypracowała nie tylko rekordowy zysk netto, ale także wynik EBITDA. Udało się obniżyć koszty operacyjne, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także  sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczne ożywienie na rynku IPO – mówi Jacek Fotek, Wiceprezes GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 37,8 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na jednym z najniższych poziomów w historii w ujęciu kwartalnym wynosząc 43,1%, przy spadkach o 15,7% kdk i 15,6% rdr.

Przychody z rynku towarowego w II kw. br. wyniosły 34,7 mln zł i wzrosły o 1% kdk i 12,2% rdr. W efekcie stanowiły 39,6% przychodów GK GPW. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi – z 8,7 mln zł w I kw. 2017 r. do 11,1 mln zł w II kw.2017 r., co jest efektem rosnących obrotów białych certyfikatów (+29,1% kdk) oraz zielonych certyfikatów (+39,8% kdk). Wzrosły także, w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., przychody z obrotu energią elektryczną, w wyniku wzrostu wolumenów na rynku forward. Odnotowano spadek przychodów z obrotu gazem będący konsekwencją sezonowo niższych wolumenów (1,9 mln zł w II kw. 2017 r. w porównaniu do 2,5 mln zł
w I kw. 2017 r.).

Czytaj również:  Dariusz Kubacki w zarządzie polskiego oddziału KMD

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2017 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2017 r. wyniósł 41,9 mln zł, o 26,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost w II kw. 2017 r. względem I kw. 2017 r. sięgnął 51,2%.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na poziomie 52,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,6% w stosunku do rekordowego I kw. 2017 r. i wzrost o 22,4% rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 61,2% w I kw. 2017 r. i 57,7% rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji. 

Obsługa obrotu na rynku finansowym