Jak skutecznie wdrożyć produkt na rynek? Z pomocą badań marketingowych

badania marketingowe CEO

Badania marketingowe umożliwiają poznanie opinii klientów zarówno o firmie, jak i o oferowanych usługach i produktach. Takie badanie można nie tylko zlecić zewnętrznej agencji, ale również przeprowadzić samodzielnie, z wykorzystaniem oprogramowania do ankiet online wraz z internetowym panelem badawczym. W ten sposób niezbędną do skutecznego wdrożenia wiedzę możemy pozyskać wyjątkowo szybko.

Jak sprawdzić, czego potrzebują klienci?

Częstym błędem początkujących biznesów podczas wdrażania na rynek nowego produktu lub usługi jest niesprawdzenie, czy znajdzie on swoje zainteresowanie ze strony kupujących. Wbrew powszechnej opinii odpowiedź na problem klientów w dzisiejszych czasach nie jest gwarantem sukcesu na rynku. Wśród wielu popełnianych błędów można wskazać założenie, że jeśli produktu nie ma na rynku, to dzięki nam zapełni się nisza. Istnieje jednak wiele czynników zewnętrznych, które mogą spowodować brak zainteresowania ofertą, wśród nich głównym aspektem może być brak dojrzałości konsumentów wobec niektórych nowinek technicznych, czy przyzwyczajenia konsumentów. Dużą rolę odgrywają również lokalne uwarunkowania. Świetnym przykładem takiego rynku może być sprzedaż napojów typu cola w Czechach, gdzie mimo ostrej konkurencji ze strony dwóch globalnych marek tego napoju, to lokalny czeski producent posiada swój istotny udział w rynku. Takich przykładów można mnożyć wiele, więc podejście „stwórzmy i sprzedajmy” oraz opinie najbliższych o potencjale pomysłu biznesowego są bardzo często drogą do upadku. Jak więc sprawdzić, czy nasz pomysł zyska aprobatę klientów? W tym celu należy skorzystać z badań marketingowych, które można realizować zarówno za pomocą agencji badawczych, jak i samodzielnie przy użyciu profesjonalnych programów ankietowych takich jak SurvGo™.

Badania marketingowe mają za zadanie nie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy klienci potencjalnie mogą być zainteresowani naszym produktem, ale przede wszystkim określić:

 • Grupę docelową klientów i ich segmentację;
 • Elastyczność cenową, czyli ile klienci są skłonni zapłacić;
 • Udział w rynku konkurentów;
 • Wartość rynku;
 • Zaufanie do Twojej marki;
 • Strategię marketingową;
 • Zwyczaje zakupowe konsumentów;
 • Atrakcyjność opakowania produktu;
 • Analizę konkurencji;
 • Postrzeganie kampanii reklamowej.

Otrzymane dane umożliwiają zbudowanie strategii marketingowej, dzięki której wyprzedzisz konkurencję na rynku i będziesz mógł dynamicznie reagować na zachodzące w nim zmiany.

Poznaj preferencje zakupowe konsumentów za pomocą ankiet online

Jedną z najpopularniejszych form badań marketingowych są ankiety online. Realizacja badań za pośrednictwem ankiet online to solidna podstawa w oparciu o którą stworzysz swoją strategię marketingową. Kluczowym element decydującym o powodzeniu badania jest odpowiednio skonstruowany kwestionariusz ankietowy. Źle sformułowane pytania, ich logika oraz przede wszystkim błędnie dobrana charakterystyka respondentów, są główną przyczyną niewłaściwej realizacji projektu. Dlatego, jeśli nie posiadamy doświadczenia w realizacji badań ankietowych i nie potrafimy właściwie stworzyć ankiety, warto skorzystać z usług Centrum Badawczo – Rozwojowego BioStat®, w którym eksperci opracują metodologię badania i zrealizują badanie w panelu badawczym Badanie-Opinii.pl. Realizacja badania ankietowego w panelu badawczym to możliwość poznania opinii konsumentów w szybki i tani sposób, w porównaniu do innych narzędzi badawczych. Za ankietami online przemawia ich:

 • Niski koszt i krótki czas realizacji;
 • Możliwość dotarcia do specyficznych grup docelowych;
 • Realizacja badania na dużych grupach respondentów;
 • Możliwość stosowania elementów audio i wideo;
 • Rozbudowany system profilowania;
 • Stały monitoring realizacji próby badawczej.

Ankieta online – jak stworzyć właściwie narzędzie

Jeśli chcemy samodzielnie stworzyć naszą ankietę w programie do tego przeznaczonym, musimy zwrócić uwagę na sposób zadawania pytań uczestnikom. Jedną z ważniejszych z zasad jest nieformułowanie w sposób oczywisty pytań do naszych odbiorców w początkowej części kwestionariusza (np. „Czy podoba Ci się nasz produkt?”). Pytania nie powinny również sugerować odpowiedzi oraz być nieprecyzyjne. Warto więc tworząc ankietę online lub zlecając jej realizację, zwrócić uwagę na to, by:

 • Pytania były tworzone od ogółu do szczegółu – pozwala to lepiej ustrukturyzować uzyskane informacje;
 • Liczba pytań była dostosowana do tematu – tworzenie zbyt długiej ankiety lub zbyt rozbudowanej kafeterii odpowiedzi może zmniejszać jakość udzielanych odpowiedzi;
 • Pytania powinny być mierzalne – poprzez wykorzystywanie skal, czy list rankingowych;
 • Została zachowana logika pytań – poprzez stronicowanie pytań i tworzenie pytań warunkowych;
 • Zawierała odpowiednie pytania metryczne – ponieważ umożliwiają one segmentację udzielanych odpowiedzi ze względu na poszczególne typy klientów.

Gdy już stworzymy kwestionariusz ankiety, kolejnym ważnym elementem jest odpowiedni dobór próby badawczej – czyli ustalenie do kogo dokładnie kierujemy naszą ankietę. W tym celu należy określić wielkość próby (ile osób wypełni ankietę) oraz ich cechy demograficzne, psychograficzne oraz socjodemograficzne. Niezależnie czy badanie marketingowe zrealizujesz samodzielnie, czy skorzystasz z pomocy ekspertów centrum badawczego, powinieneś stworzyć metryczkę ankiety, w której zawrzesz podstawowe elementy charakterystyki próby badawczej jak wiek, płeć, dochody w gospodarstwie domowym, wielkość miejscowości, czy sytuację rodzinną respondentów badania.

Samodzielna realizacja ankiet online w panelu konsumenckim

Gdy zależy nam na czasie i wiemy, jak stworzyć odpowiednią ankietę możemy ją zrealizować w programie SurvGo™ . Jest to intuicyjna aplikacja działająca z poziomu przeglądarki, w której za pomocą trzech prostych kroków zrealizujemy badanie ankietowe w panelu konsumenckim. Wystarczy stworzyć ankietę, wybrać odpowiednią charakterystykę próby (np. na płeć i wiek), a następnie przeanalizować otrzymane wyniki z zakładki statystyk. Samodzielna realizacja badania ankietowego posiada wiele zalet, w tym:

 • Pełną kontrolę nad realizowanym badaniem;
 • Niskie koszty badania;
 • Ekspresową realizację badania;
 • Dostęp do rozbudowanych wyników w czasie rzeczywistym;
 • Zautomatyzowany kreator tworzenia pytań.

Wybierając samodzielną realizacją badania w programie ankietowym, należy zwrócić uwagę na dostępny moduł wyników i statystyk. Istnieje na rynku wiele programów ankietowych, lecz tylko kilka oferuje dostęp do panelu konsumenckiego oraz rozbudowanych statystyk z badania. Niewątpliwą zaletą SurvGo™ jest możliwość wygenerowania zestawień w postaci tabelarycznej i wykresów do pliku Word, bazy odpowiedzi do pliku Excel oraz krzyżowania wyników online na poszczególne pytania. Wszystkie wyniki również dostępne są w czasie rzeczywistym, w trakcie trwania badania. Bogata funkcjonalność statystyk pozwala nam nie tylko na zebranie dużej liczby danych, ale przede wszystkim na ich właściwą analizę. Prawidłowo przeprowadzone badanie ankietowe, nie tylko umożliwia określenie zainteresowania badanym produktem, ale również pozwoli Ci odpowiedzieć m.in. na pytanie:

 • Jakie są Twoje grupy docelowe oraz nisze na rynku;
 • Jak skonstruować konkurencyjną ofertę na rynku;
 • Jak kształtuje się elastyczność cenowa poszczególnych grup klientów;
 • Jak prezentuje się Twój produkt na tle konkurencji;
 • Jakie cechy funkcjonalne produktów interesują klientów oraz jaki jest ich poziom zainteresowania.

Badania marketingowe w formie ankiet online to możliwość szybkiego uzyskania precyzyjnych informacji od konsumentów oraz okazja do zbudowania przewagi nad konkurencją. Stwórz swoją pierwszą ankietę online i poznaj opinie klientów!