Obawy o dalsze spowolnienie gospodarcze Chin osłabiają złotego

forex giełda

Spadek rentowności obligacji w USA wspiera również polskie papiery. Obawy o dalsze spowolnienie gospodarcze Chin osłabiają złotego.

Rynek walutowy i stopy procentowej

23 października na rynku walutowym przyniósł stabilizację notowań kursu euro do dolara amerykańskiego (EUR/USD oscylował ok. 1,1470) oraz niewielkie osłabienie złotego wobec euro (kurs EUR/PLN wzrósł z ok. 4,29 do ok. 4,2950).

Głównym wydarzeniem dnia na rynku lokalnym była publikacja stopy bezrobocia za wrzesień (5,7% vs. oczekiwane 5,8% oraz 5,8% poprzednio). Nie wpłynęła ona jednak na notowania złotego, gdyż te dane w przeciwieństwie do analogicznych z USA nie mają tak silnego przełożenia na politykę monetarną NBP jak ma to miejsce w przypadku Fedu. Rynek globalny z braku ważniejszych danych makroekonomicznych pozostawał pod wpływem obaw o spowolnienie gospodarcze w Azji w rezultacie amerykańsko-chińskich wojen handlowych. Narosły one po zeszłotygodniowej publikacji danych o chińskim wzroście PKB za III kwartał, który okazał się aż 0,2 pp. niższy niż w poprzednim kwartale. Co prawda chińskie władze na początku tygodnia zapowiedziały selektywne obniżenie podatków dla pobudzenia rynku wewnętrznego ale poza euforycznym poniedziałkiem na chińskich giełdach, które po tych zapowiedziach rosły o ok. 4%, wtorek przyniósł powrót do spadków oraz pogorszenie sentymentu inwestycyjnego wobec walut rynków wschodzących, w tym i częściowo wobec złotego.

Na rynku stopy procentowej mocniejszy ruch w dół zanotowany został na amerykańskiej krzywej dochodowości, gdzie dłuższy koniec spadł o blisko 5pb. Podobny ruch notowany był na głównych rynkach europejskich. We wtorek obniżyły się również rentowności polskich obligacji skarbowych, które w sektorze 10-letnim notowane są już tylko nieznacznie powyżej 3,20%, a w najbliższych tygodniach możliwy jest nawet ruch poniżej tej granicy. W środę Ministerstwo Finansów poda szczegóły na temat piątkowej aukcji obligacji, na której wstępnie planowano sprzedać papiery za 5-10 mld PLN. Zwiększona podaż obligacji w październiku w porównaniu do miesięcy letnich nie powinna jednak negatywnie wpłynąć na wyceny polskich papierów w związku z napływem środków z tytułu zapadających papierów pod koniec tego miesiąca.

Najbardziej zmienna sytuacją wciąż panuje na włoskich papierach rządowych, które we wtorek zanegowały poniedziałkowy spadek rentowności. Włoska krzywa dochodowości utrzymuje się na podwyższonych poziomach po tym jak Komisja Europejska poinformowała o odrzuceniu projektu włoskiego budżetu na przyszły rok. Przedstawiciele KE dali Włochom trzy tygodnie na przygotowanie nowej propozycji. Wcześniej włoskie papiery częściowo odrabiały straty w związku z doniesieniami o możliwości naniesienia oczekiwanych przez rynki finansowe zmian, które zmniejszyłyby relację deficytu fiskalnego do PKB.

Wahania kursu EUR/PLN są silnie powiązane ze zmianą koniunktury w Chinach. Dalsze spowalnianie Państwa Środka w rezultacie wojen handlowych z USA może negatywnie oddziaływać na wartość złotego w kolejnych miesiącach.

Dalsze spowalnianie Państwa Środka w rezultacie wojen handlowych z USA może negatywnie oddziaływać na wartość złotego w kolejnych miesiącach
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy: Jarosław Kosaty, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski