26 czerwca br. należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej optoelektroniczna spółka PCO S.A. podpisała dwie umowy z ukraińską firmą Ukrinmash, należącą do Grupy UkrOboronProm. Pierwsza z nich dotyczy dostawy komponentów optycznych dla PCO S.A. z Żytomierskich Zakładów Pancernych, druga zaś dostawy przez PCO S.A. do ukraińskiego partnera przyrządów stanowiących optoelektroniczny komplet modernizacyjny do wozów bojowych. Podczas uroczystości podpisania umów był obecny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

PCO S.A. przez ponad dwa lata prowadziło prace związane z przeprowadzeniem pokazów i testów sprzętu optoelektronicznego nowej generacji, który znacząco zwiększy zdolności bojowe wozów i czołgów wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Potwierdzają to uzyskane na Ukrainie certyfikaty.

W wyniku starań PCO S.A. opracowano model modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych BWP-1 w oparciu o pasywne urządzenia noktowizyjne oraz w czołgach T-72 z zastosowaniem celownika termowizyjnego.

Rozwiązania oferowane przez PCO S.A. są sprawdzone i posiadają wszystkie wymagane dopuszczenia do stosowania w wozach wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Ukrainy. Żytomierskie Zakłady Pancerne zdecydowały się na zawarcie w ramach zlecenia remontowego Ministerstwa Obrony Ukrainy umowy na dostawę z PCO  S.A. kompletów urządzeń do modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych.

Podpisanie w siedzibie PCO S.A. 26 czerwca 2017 roku umów jest inauguracją modernizacji optoelektroniki w wozach bojowych armii ukraińskiej. Kolejnym etapem, do którego dąży optoelektroniczna spółka z Grupy PGZ, będzie stworzenie na Ukrainie centrum modernizacji optoelektroniki z wykorzystaniem osiągnięć PCO S.A. na tym polu.

W imieniu PCO S.A. umowy z Ukrinmasz podpisał Stanisław Natkański – Dyrektor Techniczny i Paweł Glica – Dyrektor Handlowy.