Spółka Intentio rozpoczęła prywatną emisję obligacji

Intentio Sp. z o.o.

Intentio, spółka specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, chce pozyskać 5 mln zł w ramach prywatnej emisji obligacji. Wpływy zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności.

Intentio Sp. z o.o. specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej. Dzisiaj zaoferowała inwestorom dwuletnie obligacje. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz środków obrotowych na bieżącą działalność operacyjną.

– Atutem naszego modelu biznesowego jest gwarancja stabilnych przychodów – mówi Kamila Markiewicz, prezes zarządu Intentio. – Co piąta faktura w polskich firmach jest nieopłacona w terminie. Obserwujemy rosnący udział przedsiębiorstw, które mają w swoich portfelach nawet połowę nieuregulowanych należności. To pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w rynku windykacyjnym w Polsce – dodaje.

Za pieniądze pozyskane z obligacji spółka zakupi portfele wierzytelności o wartości około 30 mln zł. W 2018 roku przewiduje uzyskanie przychodów z tytułu windykacji na poziomie 3-7 mln zł.

– Nawiązaliśmy już współpracę z przedsiębiorstwami prawno-windykacyjnymi i agencjami detektywistycznymi, celem zmaksymalizowania skuteczności dochodzenia wierzytelności w pierwszym okresie po uzyskaniu finansowania– mówi Edyta Zemła, wiceprezes zarządu Intentio. – Następnym krokiem jest stworzenie własnej kancelarii prawnej oraz zamiejscowych biur, które już w przyszłym roku przejmą wszystkie procesy prawno-windykacyjne spółki – dodaje.

W 2019 roku spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect, w celu poprawy dostępu do kapitału dla podstawowej działalności. Celem, który sobie stawia, jest stworzenie sieci oddziałów w Polsce oraz Europie, a także zbudowanie marki mogącej w niektórych obszarach konkurować z największymi graczami na rynku.

– Siłą Intentio jest zrozumienie dynamiki zmieniającego się rynku windykacyjnego oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu płynnością finansową – mówi Jacek Gwoździewicz, pomysłodawca i wiceprezes zarządu Intentio. – Jesteśmy wiarygodnym partnerem. Każdą transakcję będziemy poprzedzali szczegółową analizą struktury portfela – dodaje.

Intentio to młoda, wrocławska spółka, która oferuje usługi skoncentrowane na prawnej windykacji wierzytelności oraz ochronie przedsiębiorców przed nierzetelnymi praktykami windykacyjnymi. Świadczy również usługi w zakresie monitoringu płatności faktur, a w sprawach o większej wartości, proponuje wsparcie agencji detektywistycznych przy ujawnianiu majątków dłużników. Poza reprezentowaniem swoich klientów, będzie dochodziła własnych wierzytelności, skupując całe portfele – m.in. od banków.