Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

0

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ,,Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie’’, która odbędzie się 4 lipca 2017 r. w Warszawie.

Celem konferencji będzie przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi oraz procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w firmie. Podczas konferencji prowadzone będą dyskusje o tym jak zapobiegać zagrożeniom, jak je rozpoznawać oraz jak radzić sobie w przypadkach wystąpienia incydentów i ich skutków. 

Zagadnienia tematyczne konferencji:

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
 •  zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 •  systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych
 •  zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
 •  prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 •  systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem
 •  technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
 •  metody zarządzania ryzykiem
 •  audyt i kontrola bezpieczeństwa
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
 • zarządzanie incydentami i ciągłością działania,
 • scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego udziału:

Przedstawicieli instytucji: publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych, oraz firm: telekomunikacyjnych, mediów, usługowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych
– prezesów i członków zarządu
– pełnomocników i doradców zarządu
– dyrektorów i kierowników technicznych, ds. bezpieczeństwa
– kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
– dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami
– dyrektorów i kierowników IT, finansowych, facility managerów, dyrektorów i kierowników ds. inwestycji, Business Continuity Managerów, audytorów.

>>REJESTRACJA<<

Czytaj również:  Minister J. Emilewicz: Wykształcenie kadr dla branży kosmicznej to priorytet. Bez tego polskie firmy nie będą mogły się rozwijać