Dwutorowe wsparcie unijne dla polskiej innowacyjności

0
MONIKA OSTASZEWSKA
Monika Ostaszewska

Europa stawia na innowacje. W najnowszej perspektywie unijnej przeważają programy wspierające nowatorskie projekty i badania rozwojowe. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla przedsiębiorców przygotowywano łącznie prawie 3 mld złotych. Mimo dużej puli środków w programach, nie każde przedsiębiorstwo ma szanse na bezzwrotne finansowanie. Dlatego oprócz dotacji Europejski Fundusz Inwestycyjny przygotował instrumenty gwarancyjne, które mają ułatwić dostęp do atrakcyjnych kredytów, leasingów i pożyczek. Specjalnie dla innowatorów uruchomiono instrument o nazwie InnovFin.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99% wszystkich firm w Unii Europejskiej i tworzą dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nic więc dziwnego, że innowacyjność, będąca podstawą ich dynamicznego rozwoju i konkurencyjności, stała się najważniejszym celem perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Szereg programów udostępniono również przedsiębiorcom z Polski. Przykładowo w ramach działania „Bon na innowacje dla MSP” na firmy czeka 62,5 mln zł bezzwrotnych dotacji, którymi mogą sfinansować realizację innowacyjnych projektów.  Dla firm, które nie są w stanie spełnić wymagań kwalifikujących do bezpłatnych dotacji lub mają potrzebę uzyskania wsparcia w krótszym czasie, EFI przygotował instrumenty gwarancyjne. Dzięki nim mimo niskiej wiarygodności finansowej lub braku historii kredytowej, MŚP mogą uzyskać korzystny leasing lub pożyczkę na wdrożenia w swojej firmie. Gwarancje finansowe oraz bezzwrotne dotacje, w najnowszej perspektywie unijnej, wspólnie mają zapewnić pełne, dwutorowe wsparcie dla europejskich przedsiębiorców.

Instrumentem dedykowanym innowacyjnym przedsiębiorcom, poszukującym finansowania na działalność badawczo-rozwojową jest InnovFin, uruchomiony w ramach programu Horyzont 2020. Instrumenty finansowe programu Horyzont 2020 są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Preferencyjna oferta finansowania dystrybuowana jest przez Narodowych Pośredników Finansowych – krajowe instytucje finansowe, które przeszły proces aplikacyjny i zostały włączone do programu. Pierwszym polskim pośrednikiem leasingowym w nowych programach UE jest Raiffeisen-Leasing Polska SA. Całkowita wartość portfela Raiffeisen Leasing pokrytego gwarancją EFI w ramach programu InnovFin wynosi 150 mln zł. Finansowanie w ramach programu ruszyło 1 maja 2016 r.

Czytaj również:  Tragedia przedsiębiorcy wkręconego w karuzelę VAT

Procedura pozyskania leasingu z dofinansowaniem nie wymaga składania specjalnych wniosków, ani stania w kolejkach – Firma leasingowa sama przechodzi proces aplikacyjny w celu pozyskania finansowania lub gwarancji z instytucji unijnych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy procedura ubiegania się o leasing jest standardowa, a nawet prostsza ze względu na obniżone wymagania kwalifikacyjne – Monika Ostaszewska z Raiffeisen Leasing, ekspert ds. produktów finansowych z gwarancjami UE.

InnovFin jest instrumentem finansowym wspierającym innowacyjność przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości od 107 tys. do prawie 4 mln zł (25-930 tys. EUR). Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą spełnić przynajmniej jedno z kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na bardziej atrakcyjną strukturę transakcji, niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

– Gwarancje udzielone przez EFI w ramach InnovFin sprawiają, że przedsiębiorca nie musi posiadać dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego. Ponadto może on liczyć na szereg korzyści takich jak obniżony udział własny, niższa marża na umowie czy finansowanie niestandardowych przedmiotów dodaje Monika Ostaszewska z Raiffeisen Leasing.

Instrument InnovFin dedykowany jest w szczególności tym przedsiębiorcom, którzy inwestują w badania i innowacje oraz w projekty o podwyższonym ryzyku niepowodzenia.