Ewa Łuniewska prezesem ING Lease

Ewa Łuniewska, prezes ING Lease
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease

Rada Nadzorcza ING Lease podjęła decyzję o zmianach w Zarządzie spółki. Stanowisko prezesa ING Lease z dniem 1 stycznia 2016 r. objęła Ewa Łuniewska.

Witam na stanowisku prezesa zarządu ING Lease Ewę Łuniewską, która przez wiele lat uczestniczyła w budowaniu silnej pozycji ING Banku Śląskiego na polskim rynku. Wierzę, że w nowej roli z sukcesem wykorzysta cechujące ją wyczucie biznesowe, umiejętność tworzenia dobrych i trwałych relacji oraz otwartość na nowe wyzwania –powiedział Michał Bolesławski, przewodniczący Rady Nadzorczej ING Lease.

Marcinowi Kościńskiemu dziękuję za zaangażowanie i osobisty wkład wniesiony w rozwój i transformację ING Lease. Jestem przekonany, że wielowymiarowe doświadczenie Marcina, jego otwarta osobowość i głęboko zakorzenione poczucie odpowiedzialności sprawią, że pokieruje Korporacyjną Siecią Sprzedaży w ING Banku Śląskim odnosząc dalsze sukcesy – dodał Michał Bolesławski.

Ewa Łuniewska, prezes ING Lease
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease

Ewa Łuniewska jest związana z Grupą ING od 25 lat. Na początku kariery zawodowej odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie. W 2001 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako Dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych.

Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Kościński, dotychczasowy prezes ING Lease, z dniem 1 stycznia 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Banku odpowiedzialnego za Korporacyjną Sieć Sprzedaży w ING Banku Śląskim. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Marcinowi Kościńskiemu za jego pracę i wkład w rozwijaniu spółki i realizowaniu strategii wzrostu udziału w rynku.