Gospodarcza misja przyjazdowa dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec

wielobranżowa przyjazdowa misja gospodarcza dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec w Olsztynie 2

W dniach 29-30 maja w Olsztynie, odbyła się wielobranżowa przyjazdowa misja gospodarcza dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. Organizatorem wydarzenia było Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, certyfikowany partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie. Warmińsko-mazurskie COIE działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem organizacji misji było wsparcie polskich przedsiębiorców w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami zza granicy. Przedsiębiorcy z Austrii i Niemiec reprezentowali branże związane z wyposażeniem wnętrz komercyjnych i hotelowych, mebli mieszkaniowych, biurowych i o charakterze outdoor, innowacyjnych rozwiązań solarnych stosowanych w jachtach oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego. W toku spotkań został zaprezentowany potencjał gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem pozyskania partnerów do eksportowej wymiany handlowej oraz budowania pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur jak regionu atrakcyjnego gospodarczo. W trakcie misji miały miejsce również spotkania B2B pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorcami.wielobranżowa przyjazdowa misja gospodarcza dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec w Olsztynie 2Logo warmia i mazury