Komunikat MF dot. prac nad Rejestrem Dłużników Należności Publicznoprawnych

0

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt założeń ustawy, który przewiduje utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych został uzgodniony.

W związku z doniesieniami medialnymi na temat Rejestru Dłużników Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że projekt założeń zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obejmujący utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych w wyniku dyskusji w ramach konsultacji z innymi resortami oraz partnerami społecznymi został uzgodniony i 17 października został przekazany do dalszych prac legislacyjnych.

W trakcie bezpośrednich spotkań wyjaśnionych zostało wiele wątpliwości,  poszukując przy tym jak najlepszych rozwiązań służących realizacji celów tego projektu. Głównymi celami utworzenia Rejestru są: zwiększenie poziomu dobrowolnego regulowania należności publicznoprawnych i przez to zmniejszenie ilości wszczynanych uciążliwych dla zobowiązanych egzekucji administracyjnych, a także dostarczanie informacji o wiarygodności płatniczej dłużników ujętych w Rejestrze.

Tym ma się zasadniczo różnić Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych od rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera informacje o takich dłużnikach, wobec których egzekucja jest już bezskuteczna.

Wpis do rejestru dłużników nie nastąpi natychmiast od momentu np. spóźnienia się z wpłatą. Ten instrument  będzie stosowany po zakończeniu całego postepowania administracyjnego czy sądowego uwzględniając rozstrzygnięcia wydane w tych postępowaniach.

W wyniku wspólnych prac międzyresortowych oraz z udziałem partnerów społecznych  projekt założeń został zmieniony i uzupełniony także w kierunku zapewniającym właściwą ochronę prawa do prywatności osób indywidualnych, jak również zabezpieczenie systemu przed masowym przeszukiwaniem sieci w celu zdobycia informacji o zaległościach publicznoprawnych. Jednym z takich narzędzi zabezpieczających będzie dostępność do Rejestru wyłącznie  po zalogowaniu się do Portalu Podatkowego. Ponadto przyjęto jednakowe kryteria wyszukiwania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów – zarówno urzędów publicznych, jak i osób indywidualnych: według numeru PESEL, NIP albo REGON.

Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z dnia 8 października br., wniesionym już po konferencji uzgodnieniowej, uznało projekt za uzgodniony. Zmieniony i uzupełniony projekt założeń (link otwiera nowe okno w serwisie zewnetrznym) opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj również:  Brak regulacji rozkłada rynek cyfrowalut. Branża zaczyna myśleć o ucieczce z Polski?