Kurs euro stabilny w oczekiwaniu na dalsze impulsy

0
forex giełda

Łagodna retoryka RPP będzie wspierać krajowy rynek długu. EURUSD pozostaje pod wpływem słabych danych ze strefy euro.

Rynek walutowy i stopy procentowej

We wtorek, podobnie jak miało to miejsce w poniedziałek, nie doszło do większych ruchów na polskiej krzywej dochodowości. Przed środowym posiedzeniem RPP presja na wyprzedaż obligacji była niewielka, w związku z umiarkowanymi oczekiwaniami na zmianę retoryki przez Radę. Obecnie rynek nie wycenia możliwości zmian stóp procentowych w Polsce w przeciągu najbliższych dwóch lat. Wobec oczekiwań na dalszą stabilizację polityki pieniężnej, polskie papiery z krótkiego końca krzywej dochodowości, nie odbiegają znacząco od stawki referencyjnej, a w sektorze 2-letnim powinny pozostać zbliżone do 1,50%.

W strefie euro publikacja wskaźników PMI dla sektora usługowego miała ograniczone znaczenie dla obligacji krajów bazowych w strefie euro (indeks dla Niemiec był lepszy niż oczekiwano). Jednak inwestorzy baczniej przyglądali się publikacjom z Włoch, gdzie PMI spadł poniżej 50 pkt, czyli znalazł się na poziomach wskazujących na recesję. Wstępne dane o PKB za czwarty kwartał pokazały, że Włochy znalazły się w technicznej recesji. Pesymizm związany z Włochami nie jest taki silny jak miał oto miejsce w październiku czy listopadzie zeszłego roku, jednak przyczynia się do wzrostu spreadu 10Y IT-DE o około 10 pb w ciągu tygodnia.

Wtorek 5 lutego nie przyniósł istotniejszych zmian na rynku walutowym. Kurs EUR/USD z ok. 1,1450 przesunął się do ok. 1,14, natomiast kurs EUR/PLN fluktuował wokół poziomu 4,2850. Głównymi wydarzeniami podczas sesji europejskiej były publikacje styczniowych danych PMI oraz grudniowej sprzedaży detalicznej ze strefy euro. Dane te okazały się nieco lepsze od oczekiwań jednak nie pomogło to notowaniom wspólnej waluty wobec dolara. Rynek EUR/USD pozostaje pod wpływem gołębiego EBC oraz zeszłotygodniowej wypowiedzi Weidmanna z Bundesbanku, który stwierdził, że w aktualnych uwarunkowaniach normalizacja polityki monetarnej w strefie euro zajmie „kilka lat”. W sytuacji, gdy kolejne publikacje danych z Eurolandu wpisują się w trend stopniowego spowalniania strefy euro kurs EUR/USD nie jest w stanie trwale urosnąć, a przed głębszym spadkiem powstrzymuje go tylko coraz bardziej gołębie stanowisko Fed-u (który poza „pozostawaniem cierpliwym” co do stóp procentowych, przymierza się również do ograniczenia tempa redukcji swojego bilansu w ciągu kilku najbliższych posiedzeń FOMC).

Kurs EUR/PLN utrzymuje się blisko 4,29. Wobec stabilnego stanowiska RPP, nasza waluta szuka impulsów do zmian przede wszystkim na rynkach globalnych, na których dominują obawy o spowolnienie globalnej gospodarki, a także niepewność co do finału toczących się amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych. Co prawda ostatnio D. Trump wypowiadał się dosyć optymistycznie w tych kwestiach jednak ciągle brak jest przełomu w kwestii chińskiej polityki przemysłowej.

Wykres dnia: Rynek nie wycenia możliwości zmian stóp procentowych w Polsce w przeciągu najbliższych dwóch lat.

możliwości zmian stóp procentowych w Polsce
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy / Źródło: Jarosław Kosaty, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski