lnflacja w strefie euro osiągnęła cel EBC. Czy euro się dzięki temu wzmocni?

0

lndeks cen konsumpcyjnych w strefie euro spadł do 2%, spełniając tym samym inflacyjny cel EBC. W normalnych okolicznościach oznaczałoby to wcześniejsze zacieśnienie polityki monetarnej. Możliwe jest wiec, ze w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami spekulacji o ukończeniu programu QE, jednak raczej nie samego podniesienia stóp procentowych.

Mario Draghi już wcześniej wspomniał, że do zmiany stóp procentowych w strefie euro inflacja musi nie tylko osiągnąć poziom 2% w średnim okresie, ale pokazać, że jest trwała i zrównoważona. W tym momencie nie możemy oczekiwać, że wkrótce nastąpią poważne zmiany w polityce monetarnej EBC. Co więcej, luźna polityka monetarna zasadniczo pomaga problematycznym krajom strefy euro, które bez niej mogłyby się borykać z dużo większymi wyzwaniami, szczególnie w sferze budżetowej.

W tym tygodniu poznalismy także wyniki szwajcarskiego PKB, który w IV kwartale ubiegłego roku spowolnił wzrost, notując jedynie o 0,1% wyższy wynik. Spowolnienie to znajduje odzwierciedlenie w kursie polskiego złotego do franka szwajcarskiego. Umacnianie się złotówki względem CHF wspiera dodatkowo stabilność w europejskiej i globalnej gospodarce.

Polska waluta w tym tygodniu umacniała się. W piątek rano kurs złotego oscylował wokół poziomu 4,29 EUR/PLN i 4,03 CHF/PLN. Kurs eurodolara zanotowany na koniec tygodnia wynosił 1,05 EUR/USD.

Czytaj również:  Leasing w Polsce dynamicznie się rozwija. Dla wielu firm to jedyna możliwość inwestowania