Onboarding – czyli coś więcej niż „tylko” wdrożenie – opinie Etisoft

koronawirus i praca w biurze

Kiedy zatrudnimy nową osobę do pracy, czas na kolejny krok, którym jest adaptacja i wdrożenie. Onboarding ma olbrzymie znaczenie dla organizacji, ponieważ od pierwszych chwil pracownika w nowym miejscu pracy zależy, jak szybko stanie się on częścią zespołu, po jakim czasie będzie samodzielny, innymi słowy – jak szybko stanie się efektywnym członkiem organizacji. A jak wygląda to w praktyce? Sprawdźcie opinie Etisoft.

W Etisoft, zależy nam na miękkim lądowaniu rekruta w szeregach naszej firmy, tak, aby pozostał z nami na dłużej. Dlatego, przykładamy dużą wagę do samego procesu wdrożenia, jaki i kontynuacji badania wymiaru dopasowania suplementarnego jak i komplementarnego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 

Skuteczny onboarding -opinie Etisoft na temat procesu

W 2019 roku wprowadziliśmy dodatkowy element wspierający proces wdrożenia, którym jest Onboarding Interview, przeprowadzany prawie w całości w formie wywiadu ustrukturyzowanego– mówi ekspert z Etisoft. Jednym z impulsów do zainicjowania tego rozwiązania był wskaźnik retencji pracowników ze stażem pracy poniżej roku. W ramach procesu spotykamy się z nowozatrudnionymi pracownikami by poznać ich opinię po pierwszych miesiącach pracy w naszej firmie.

Pracownik dokonuje oceny spełnienia swoich potrzeb w 3 obszarach, w których występują pewne czynniki tj.:

  • obszarze dopasowania do organizacji m.in.: zgodności celów i wartości organizacji z swoimi celami i wartościami;
  • obszarze dopasowania do kultury organizacyjnej m.in.: stylu zarządzania, formy/sposobu komunikacji;
  • obszarze dopasowania do pracy m.in.: obowiązków zawodowych a swoich kompetencji, swoich możliwości i potrzeb zawodowych.

Podczas spotkań rozmawiamy o szkoleniach wprowadzających do firmy, przygotowujących do pracy na stanowisku, pytamy o przebieg części praktycznej wdrożenia oraz zaangażowanie przełożonego i współpracowników w cały proces wdrożenia. Dzięki temu możemy dokonywać ewaluacji i poprawy procesu wdrożenia na bieżąco.

Onboarding oczami nowozatrudnionych pracowników – opinie Etisoft

Czytając i analizując opinie nowozatrudnionych pracowników Etisoft, można zauważyć, jakie aspekty pracy w naszej organizacji cenią sobie oni najbardziej i jak je oceniają:

94 % osób uważa, że może liczyć na pomoc i wsparcie współpracowników

92 % osób bardzo dobrze ocenia współpracę w firmie

90 % osób bardzo dobrze ocenia wsparcie przełożonego podczas wdrożenia

82% osób bardzo dobrze ocenia atmosferę panującą w swoim zespole

Onboarding oczami nowozatrudnionych pracowników– opinie Etisoft

100 % osób uważa, że:

  • informacje przekazane podczas szkoleń wprowadzających są przydatne w ich pracy
  • szkolenia przygotowujące do pracy na stanowisku pracy są przydatne w ich pracy

 85 % osób uważa, że:

  • komunikacja w firmie jest jasna i przejrzysta 
  • % bardzo wysoko ocenia przebieg części praktycznej wdrożenia na stanowisku pracy

Wyniki takie cieszą, ale wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami- dodaje ekspert. 

Ciągłe doskonalenie procesów – opinie Etisoft

Onboarding Interview, to nie tylko element ewaluacji samego procesu wdrożenia. Nowy pracownik jest dla nas znakomitym „audytorem”, ponieważ świeżym okiem dostrzega zalety pracy w firmie, jak również obszary, które warto poprawić. Dlatego z uzyskanymi opiniami podczas wywiadów dzielimy się z pozostałą częścią biznesu, by informacje przyczyniły się do usprawnienia różnych obszarów działania całej organizacji.

W Etisoft, opinie naszych pracowników, są dla nas na wagę złota. Dzięki nim kreowanie środowiska pracy, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom pracowników, może przebiegać szybciej i sprawniej.  Tym samym wyższy poziom zaangażowania, dobre samopoczucie, czy satysfakcja z pracy pracowników są podwaliną do osiągnięcia sukcesu naszej organizacji– dodaje ekspert.

Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Etisoft