Polscy przedsiębiorcy nie boją się inwestycji

Paweł Mazur z firmy doradztwa finansowego ANG Biznes
Paweł Mazur z firmy doradztwa finansowego ANG Biznes
  • Prognoza skali inwestycji w małych i średnich firmach jest najlepsza od 6 lat*.
  • Potwierdzają to wyniki finansowe największych pośredników kredytowych w Polsce.
  • Przedsiębiorcy najchętniej inwestują w nowe maszyny, samochody oraz oprogramowania.

Optymizm w MŚP

W najnowszej odsłonie badania nastrojów w sektorze MŚP, przeprowadzanego przez Instytut Keralla Research, wyniki indexu ZAIR, który wskazuje na skalę inwestycji prowadzonych przez sektor MŚP, są lepsze nie tylko w stosunku do tych z poprzedniej edycji, ale i w ciągu ostatnich sześciu lat. Inwestycje w środki trwałe najczęściej będą dotyczyły kupna nowych maszyn, służbowych samochodów oraz oprogramowania.

Na rynku kredytów dla firm faktycznie zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mniejsi, najchętniej biorą kredyt do 50 tys. zł, na krótki termin – do 5 lat. Środki te przeznaczają zwykle na bieżącą działalność. Inaczej jest w przypadku większych firm – tutaj pożądane są kredyty już powyżej 100 tys. zł, a pieniądze przeznaczane są nie tylko na bieżące potrzeby, ale także na unowocześnienie przedsiębiorstwa lub rozbudowę floty – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes.

Inwestycje finansowane kredytem

Nadal najchętniej wybieranym przez przedsiębiorców zewnętrznym sposobem finansowania firmy obok leasingu jest kredyt. Widać to w wynikach finansowych za I kwartał 2017 r. pięciu największych pośredników kredytowych w Polsce**. Firmy te pośredniczyły w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości ponad 400 mln zł.

Przedsiębiorcy zwykle dość niechętnie inwestują w swoje firmy na początku roku, tym bardziej cieszymy się, że odnieśliśmy tak dobry wynik. W IV kwartale 2016 r. byliśmy na trzecim miejscu wśród największych pośredników kredytowych w Polsce, obecnie jesteśmy czwartą firmą, w dodatku jedyną niezależną. W porównaniu z I kwartałem 2016 r. odnotowaliśmy o 115% większą sprzedaż kredytów dla firm. To dla nas ogromny sukces – dodaje Paweł Mazur.

Coraz więcej produktów dla firm

Jednak przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają także z innych usług przeznaczonych dla firm. Jak wynika z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w I kwartale 2017 r. rynek wynajmu długoterminowego aut w Polsce urósł o 13,2% r/r. Właściciele firm dostrzegli atuty takiego sposobu budowania floty, do których należą między innymi stałe koszty miesięczne. Coraz więcej firm korzysta także z usługi faktoringu. Według danych Polskiego Związku Faktorów, obroty całej branży faktoringowej wzrosły w pierwszym kwartale o 20,7%. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi obecności na rynku produktów dedykowanych specjalnie dla firm i nie obawiają się z nich korzystać.

*Źródło: Instytut Keralla Research.

** Dane finansowe ZFDF i ANG Biznes za I kwartał 2017 r.