Pomagać, a nie szkodzić. O idei bezpiecznego pożyczania

pieniądze

pieniądzeIdeę odpowiedzialnego pożyczania można zawęzić do czterech przewodnich haseł: transparentności, technologii, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi standardami prawnymi i etycznymi. Instytucje finansowe, które w swojej działalności potrafią wcielić w życie każdą z tych zasad, dają gwarancję, że udzielając pożyczek działają przede wszystkim w interesie swoich klientów. Sytuacja jednak zmienia się diametralnie, gdy pożyczkodawca dąży wyłącznie do maksymalizacji swojego zysku. Pożyczka staje się wtedy jedynie dodatkowym obciążeniem, a nie rozwiązaniem przejściowych problemów z płynnością finansową.

Przejrzystość zasad

Istnieje wiele przyczyn, dla których konsumenci starają się o pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego. Mogą to być niespodziewane wydatki, ale także problemy finansowe wynikające z różnych okoliczności. Zawarcie umowy o pożyczce z firmą działającą w sposób nieetyczny może jedynie pogłębić aktualnie trudną sytuację materialną klienta i stać się początkiem życiowego dramatu. Natomiast dobrze dobrany rodzaj zobowiązania może finalnie przyczynić się poprawy jego położenia. Co zatem może pomóc konsumentowi w podjęciu właściwej i świadomej decyzji?

Ogromne znaczenie dla klienta decydującego się na zawarcie umowy o pożyczce jest świadomość faktycznych kosztów zobowiązania. Działający na rynku pożyczek online SuperGrosz już na samym początku procesu starania się o finansowanie umożliwia sprawdzenie końcowych kosztów zobowiązania. Potencjalny klient może skorzystać z dostępnego na stronie kalkulatora, wpisując kwotę pożyczki, o którą chciałby wnioskować i sprawdzić wysokość miesięcznej raty, koszty prowizji, wysokość odsetek i RRSO.  Wartości te nie mają jedynie przykładowego charakteru (jak ma to miejsce w przypadku wielu firm pozabankowych) – są to faktycznie warunki, na których klient otrzyma finansowanie po pozytywnym przejściu weryfikacji kredytowej.

Technologia i bezpieczeństwo

Postęp technologiczny w zakresie przetwarzania informacji nie ominął firm z sektora pożyczek online. Dzięki analizie dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł (m.in. dane behawioralne, bazy danych kredytowych) mają one możliwość coraz lepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów i ich realnych możliwości. SuperGrosz wyróżnia w tym kontekście szybki i bezpieczny proces weryfikacyjny, wspomagany użyciem autorskich scoringów i zaawansowanych algorytmów technologicznych.

Zgodność ze standardami prawnymi i etycznymi

Działalność firm z sektora pozabankowego regulują odpowiednie przepisy, m.in. ustawa o kredycie konsumenckim. W szybko zmieniającym się świecie niezmiernie ważne jest więc monitorowanie otoczenia regulacyjnego i zdolność do szybkiej implementacji ewentualnych zmian prawnych. Część firm z sektora pozabankowego dąży nie tylko do jak najszybszego i najskuteczniejszego wdrażania przepisów chroniących konsumentów. Przedstawiają one również własne inicjatywy. Przykładem  tendencji do samoregulacji rynku pożyczek pozabankowych może być Katalog Dobrych Praktyk zainicjowany przez Fundację Rozwoju Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Celem tej inicjatywy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk polegających m.in. na rolowaniu pożyczek, czy też nieinformowaniu konsumentów o finalnym koszcie zobowiązania. W efekcie coraz więcej firm pozabankowych dokładnie weryfikuje swoich klientów i stara się udzielić im wyczerpującej informacji na temat kosztów pożyczki. Wychodzą one z założenia, że wysokość finansowania powinna być jak najlepiej dopasowana zarówno do potrzeb jak i możliwości danego pożyczkobiorcy. Firmy te mają świadomość, że realizując ideę odpowiedzialnego pożyczania działają w interesie zarówno konsumentów jak i branży, w której działają.