Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

ustawa prawo

W dniu 5 lipca 2022 roku, grupa posłów Koalicji Polskiej skierowała do Sejmu RP projekt ustawy zmieniający zasady opodatkowania dochodów kapitałowych z oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych u osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Projektowana zmiana ściśle dotyczy likwidacji tzw. „podatku Belki”, tj. podatku od przychodów obejmujących otrzymane odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych, zgromadzonych przez podatnika jako oszczędności, inwestycje, w tym odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych, odsetki od kapitału pochodzącego z papierów wartościowych czy dywident i innych źródeł.

W uzasadnieniu nowelizacji podano, że obecne realia makroekonomiczne, tj. postępujący na całym świecie kryzys gospodarczy i ryzyko zwiększającej się nieustannie inflacji, które w bezprecedensowy sposób uderzają w oszczędności Polaków, wymagają zdecydowanej reakcji ze strony ustawodawcy. Utrzymywany od 20 lat „podatek Belki” miał być bowiem w założeniu rozwiązaniem tymczasowym, wdrożonym wyłącznie ze względu na trudną sytuację finansów państwa w latach 2001-2002, jednakże na skutek zaniechań legislacyjnych, został on utrzymany w zmieniających się formach do dnia dzisiejszego.

Według projektodawców, brak jest obecnie uzasadnienia dla dalszego utrzymywania istnienia tzw. „podatku Belki”, tym bardziej, że na zmianie w tym zakresie, skorzysta szerokie grono Polaków. W dzisiejszych czasach bowiem niewielu obywateli polskich nie posiada choćby jednego rachunku bankowego, na którym gromadzi swoje oszczędności.

W założeniu, zmiany wpłyną pozytywnie przede wszystkim na majątkowe prawa osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym przede wszystkim stanowić będą wsparcie dla sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, przy jednoczesnym obciążeniu dochodów budżetu państwa (w perspektywie ostatnich 5 lat – spadek dochodów o średnio 2 mld złotych rocznie).

Projekt ustawy likwidującej tzw. „podatek Belki”, na początku lipca b.r. skierowany został do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, toteż w najbliższym czasie spodziewać się można decyzji Sejmu RP w jego przedmiocie.

Autor: adw. Jakub Gawłowski, Kancelaria Chałas i Wspólnicy